مجله آلامتو

تفسیر فال حافظ شما؛

شما باید کمی فکر کنید و ببینید که در گذشته چه نصیحتی به شما شده و به آن بی توجهی کرده اید. اگر آن نصیحت مهم را بیاد آورید و همیشه در زندگی به آن عمل کنید بدانید که موفق می شوید زیرا نصیحت بزرگان از هر چیزی در زندگی سازنده تر است و سعی کنید نصایح بزرگان را همیشه در نظر داشته باشید.


زندگی نامه حافظ

چگونه فال حافظ بگیریم؟

شعر عاشقانه حافظ

آیا فال حافظ درست است


برای تکرار فال حافظ، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید


فال روزانه حافظ

این فال حافظ مخصوص روز 21 اسفند است؛ در صورتی که شما در این روز به دنیا آمده اید پیشنهاد میکنیم فال روزانه 21 اسفند را نیز مشاهده کنید.


غزل شماره 365 حافظ

فال حافظ 21 اسفند ماه شما مربوط به غزل شماره سیصد و شصت و پنج حافظ است که در ادامه متن این غزل برای شما درج شده است.

غزل شماره 365 حافظ شیرازی

عمریست تا به راه غمت رو نهاده‌ایم

روی و ریای خلق به یک سو نهاده‌ایم

طاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم

در راه جام و ساقی مه رو نهاده‌ایم

هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده‌ایم

هم دل بدان دو سنبل هندو نهاده‌ایم

عمری گذشت تا به امید اشارتی

چشمی بدان دو گوشه ابرو نهاده‌ایم

ما ملک عافیت نه به لشکر گرفته‌ایم

ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده‌ایم

تا سحر چشم یار چه بازی کند که باز

بنیاد بر کرشمه جادو نهاده‌ایم

بی زلف سرکشش سر سودایی از ملال

همچون بنفشه بر سر زانو نهاده‌ایم

در گوشه امید چو نظارگان ماه

چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده‌ایم

گفتی که حافظا دل سرگشته‌ات کجاست

در حلقه‌های آن خم گیسو نهاده‌ایم

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین

حافظ شیرازی