مجله آلامتو

صدها انگلیسی در میدان ترافالگر لندن، مراسم روز بین المللی جنگ بالشی را به شکلی گسترده برگزار کردند.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین

نظر خود را بیان کنید