مد دائم در حال تغییر است. بازیکنان فوتبال نیز هم‌چون بسیاری از اعضای جامعه از مد پیروی می‌کنند. تصاویری از روند تغییر لباس ستارگان فوتبال ایران پس از انقلاب سال ۵۷ را ببینید.

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

ستاره‌های فوتبال ایران در گذر زمان

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

عکس های قدیمی ستاره های فوتبال

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

گالری تصاویر زیرخاکی از ستاره های فوتبال ایران

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

تیپ ستارگان فوتبال ایران، از علی پروین تا سوشا مکانی

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید