عذرخواهی کردن apology

“متاسفم”. چندبار این جمله را می‌شنویم، اما بی‌تاثیربودنش را هم می‌بینیم، کمبود عذرخواهی “واقعی”، و پوچی کلی موجود در این پاسخ، مخصوصا وقتی که مربوط به موضوعی مکرر است در این پوزش‌ها حس می‌شود. با تجربه‌ای که از کارکردن با پدرومادرها، نوجوانان و جوانان دارم، نکات زیر را توصیه می‌کنم که اساسی هستند، به ما دریادگیری و رشد کمک کرده و ارتباط را حفظ می‌نمایند.

  1. عذرخواهی کنید و مسئولیتش را بپذیرید

بله، لازم است که عذر بخواهیم و بگوییم که متاسفیم. مودبانه است، احترام‌برانگیز است و بیشتر احتمال دارد که راه آینده را باز نگه دارد. ” متاسفم ، کاری که کردم اشتباه/ نادرست بود/ کار درستی نبود، و می‌خواهم که مسئولیتش را تقبل کنم”؛ این یک نمونه از یک پوزش موثر و مسئولانه است.

  1. جبران و دلجویی کنید

ما با جبران کاری که کردیم و اشتباه بود، دلجویی می‌کنیم و مسئولیت کاری را که می‌توانیم برای جبران اشتباه انجام دهیم می‌پذیریم. برای نمونه،” من بابت جبران این‌که دیر به خانه برگشتم، سه روز آینده را یک‌ساعت زودتر به خانه خواهم آمد” یا ” بابت جبران این‌که لباس تو را بدون اجازه پوشیدم، لباسشویی هفته بعد را خودم انجام خواهم داد”. دلجویی کنید و این‌کار را با عمل کردن به حرف‌تان نشان دهید تا اشتباه‌تان را جبران کنید.

  1. برای آینده درس بگیرید

سومین بخش یک عذرخواهی موثر، گفتن این است که برای اجتناب از تکرار این اشتباه در آینده چکار خواهید کرد. اگر بی‌ادبی کردید حرف نکوهشگرانه‌ای زدید، سعی کنید مکث نمایید، و پیش از واکنش فکر کنید، یا پیش از آن‌که دهان‌تان را باز کنید، تعقل کنید. اگر تاخیری داشتید، بگذارید طرف مقابل بداند چه کاری برای پیشگیری از دیرکردن در آینده می‌خواهید انجام دهید. نشان دهید می‌توانید و قادرید از اشتباهات‌تان درس بگیرید.

گاهی یک عذرخواهی ساده کافیست، اما بابت اشتباهات یا رنجاندن‌های مکرر، باید یک مرحله جلوتر رفته و نشان دهیم می‌دانیم کاری که کردیم برای آن فرد، چقدر نادرست یا ناراحت‌کننده بوده است، قدم اول را برای جبران برداریم، و قادر باشیم تغییراتی در آینده ایجاد کنیم تا دیگر آن اتفاق نیفتد، این یک شیوه برای ارزش‌گذاشتن برای کسی است که از او عذرخواهی می‌کنیم. همچنین وجهه بهتری پیدا خواهیم کرد، و نشان می‌دهد ما توانایی ایجاد تغییرات اولیه را داریم.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید