طریقه خواندن نماز احتیاط نشسته و ایستاده

نماز احتیاط

خواندن نماز احتیاط هنگام شک در رکعت نمازهای چهار رکعتی واجب است. در اینجا طریقه خواندن نماز احتیاط نشسته و ایستاده + نیت نماز و تعداد رکعت به شرح ارائه می‌کنیم.


طریقه خواندن نماز احتیاط نشسته و ایستاده همراه با نیت و تعداد رکعت

نماز احتیاط نمازی است یک یا دو رکعتی که به خاطر شک در تعداد رکعت‌های نمازهای چهار رکعتی واجب می‌شود.

نحوه خواندن نماز احتیاط به این شرح است:

نماز احتیاط شامل قیام، نیت، تکبیر، قرائت سوره حمد، رکوع، دو سجده، تشهد و سلام است. نماز احتیاط باید بلافاصله پس از پایان نماز اصلی و قبل از انجام کاری که صورت نماز را خراب می‌کند، به جا آورده شود. به این ترتیب که بعد از سلام فوراً نیت نماز احتیاط کند و سوره حمد را بخواند و به رکوع برود، سپس دو سجده کند. اگر تنها یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام بدهد. اگر لازم است دو رکعت نماز احتیاط بخواند پس از دو سجده یک رکعت دیگر مانند رکعت اول بخوانید و پس از تشهد سلام بدهید.

  • نماز احتیاط اذان، اقامه، سوره (قل هو الله) و قنوت ندارد.
  • در نماز احتیاط سوره حمد باید به صورت آهسته خوانده شود، در حالیکه در نمازهای اصلی مردان باید حمد و سوره را با صدای بلند بخوانند.
  • رعایت شرایط لازم در نمازهای واجب در نماز احتیاط هم واجب است.
همچنین بخوانید: نماز حرز امام جواد برای ازدواج و دفع سحر و چشم زخم + طریقه خواندن آن

نماز احتیاط برای چیست؟

نماز احتیاط برای مواردی است که نمازگزار در رکعت نماز خود دچار شک شده است، این موارد عبارتند از:

  1. اگر نمازگزار بعد از سجده دوم بین رکعت 2 و 3 شک کند باید بنا را بر رکعت سوم نماز بگذارد و یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته نماز احتیاط بجا آورد.
  2. اگر نمازگزار در هر حال نماز بین رکعت 3 و 4 نماز شک کند، باید بنا را بر رکعت چهارم گذاشته و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشستنه بخواند.
  3. چنانچه نمازگزار بعد از سجده دوم بین رکعت 2 و 4 شک کند، باید بنا را بر رکعت چهار گذاشته و دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند.
  4. اگر نمازگزار بعد از سجده دوم بین رکعت 2 و 3 و 4 شک کند، و زمانیکه نماز احتیاط ایستاده را به جا می‌آورد پیش از خواندن رکوع رکعت دوم به یاد بیاورد که نماز را سه رکعت خوانده است، باید بنا بر احتیاط واجب نشسته و نماز احتیاط یک رکعتی را به اتمام برساند، سپس در صورت زیادی تشهد، دو سجده به جا بیاورد و آن نماز را بنا بر احتیاط مستحب دوباره بخواند.
  5. اگر نمازگزار در حالت ایستاده بین رکعت 4 و 5 شک کند، باید بنشیند و نماز را به اتمام برساند. سپس یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نماز نشسته بخواند.
  6. اگر نمازگزار در حالت ایستاده بین رکعت 3 و 5 شک کند، باید بنشیند و نماز خود را تمام کند. سپس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا بیاورد.
  7. اگر نمازگزار در حالی که ایستاده است بین رکعت 3، 4 و 5 شک کند، باید بنشیند و تشهد را بخواند و بعد از خواندن سلام نماز، دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نماز نشسته به جا آورد.

نکته: منظور از شک، احتمال مساوی بین دو شک است (برای مثال احتمال مساوی بین رکعت 3 و 4)، چنانچه نسبت به یک طرف احتمال بیشتری می‌دهید باید بنا را بر آن بگذارید و نماز بدون به جا آوردن نماز احتیاط صحیح می‌باشد.

همچنین بخوانید: نماز آیات چگونه است و چه موقع خوانده میشود؟ چند رکعت و قنوت دارد؟

فرق نماز احتیاط نشسته با ایستاده


فرق نماز احتیاط نشسته با ایستاده

آنطور که مقام معظم رهبری فرمودند شخصی که نماز را نشسته می‌خواند، چنانچه الزام به خواندن نماز احتیاط وجود داشته باشد و نتواند آن را ایستاده بخواند، باید دو رکعت نماز احتیاط در حالت نشسته به جا آورد.

دو رکعت نماز احتیاط نشسته معادل با یک رکعت نماز احتیاط ایستاده است. در واقع خواندن نماز در حالت ایستاده و نشسته فرقی ندارد، منتهی کسی که نشسته می‌خواند، در همان حال که نشسته است رکوع و سجود را به جا می‌آورد. برای رکوع در همان حالت نشسته تا نزدیک سجده گاه خم شده و ذکر رکوع گفته شود. برای سجده نیز مانند سجده نمازهای دیگر سر بر مهر گذاشته و ذکر گفته شود.


حکم نخواندن نماز احتیاط چیست؟

همانطور که گفتیم نماز احتیاط در مواردی که فرد دچار شک در رکعت‌های نماز است، بر او وجاب می‎شود و زمان خواندن آن بلافاصله بعد از همان نمازی است که در آن دچار شک شده است. اگر فاصله‌ای که نماز احتیاط را نخوانده است بسیار کم باشد به طور که صورت نماز بهم نخورده باشد، باید نماز احتیاط را بجا بیاورد و نماز صحیح است. اما اگر فاصله بین پایان نماز و خواندن نماز احتیاط زیاد شود، طبق نظر برخی از مراجع، هم باید نماز احتیاط را به جا آورد و هم اصل نماز را مجددا بخواند. اما گروه دیگری از مراجع تقلید معتقدند در این صورت تکرار نمازی که دچار شبهه شده کافی است و دیگر نیازی به خواندن نماز احتیاط وجود ندارد.

همچنین بخوانید: نماز وحشت یا نماز شب اول قبر را چگونه بخوانیم؟ + نیت و متن نماز

سخن آخر

همانطور که گفته شد نماز احتیاط در هنگام شک بین رکعت نمازهای واجب، الزامی می‌گردد. در این مقاله طریقه خواندن نماز احتیاط نشسته و ایستاده و نیت نماز و تعداد رکعت واجب برای هر نوع شک شرح داده شد. امیدواریم این مطلب مورد پسند شما واقع گردد.