نماز نافله ظهر را چگونه بخوانیم؟ نماز نافله ظهر چند رکعت است؟

نماز نافله ظهر

نافله به اعمال مستحبی گفته می شود که انجام آن بر انسان واجب نیست. همچنین در بعضی منابع به معنای نوه، عطاء و غنیمت نیز آمده است. در اصطلاح فقها بیشترین استفاده کلمه نافله برای نمازهای مستحبی به کار برده می شود. نماز‌های نافله جمعاً سی و چهار رکعت هستند که همراه با دو رکعت نماز غفیله سی و شش رکعت می‌شوند. البته در روز‌های جمعه مجموع نماز های نافله به عدد چهل رکعت می رسد.

نمازهای نافله در بسیاری از روایات نقل شده از امامان معصوم(ع) توصیه شده است. به نقل از امام سجاد(ع): “خداوند نقص نمازهای واجب را با نماز نافله جبران می‌ نماید.” در روایتی دیگر، راوی از امام صادق(ع) و ایشان از حضرت محمد(ص) و پیامبر اکرم(ص) از خداوند نقل می‌کند: “به راستی که بنده من با نماز نافله و اعمال مستحبی قرب خداوند را می‌ جوید تا این که وی را دوست بدارم و زمانی که او را دوست بدارم گوش او می‌ شوم که با آن می‌ شنود و چشم او می‌ شوم که با آن می‌ بیند و زبان او می‌ شوم که با آن سخن می‌گوید….”

در این مطلب از آلامتو به پاسخ سوال نماز نافله ظهر را چگونه بخوانیم؟ نماز نافله ظهر چند رکعت است؟ خواهیم پرداخت. زهی سعادت که با مطالعه این مطلب نیز در ثواب آن که نثار روح شهدای اسلام است سهیم باشید.

همچنین بخوانید: نماز شب چند رکعت است

نماز نافله ظهر چیست؟

هشت رکعت است. وقت نافله ظهر همان وقت نماز واجب ظهر است و پیش از نماز واجب ظهر خوانده می‌شود.

نماز نافله ظهر چهار نماز دو رکعتی است که پیش از نماز ظهر بر پا داشته می‌شود. نحوه خواندن نمازهای دو رکعتی نافله با نماز دو رکعتی صبح تفاوتی ندارد و تنها نیت آن است که متفاوت خواهد بود. نماز نافله ظهر را می توان مانند همه نمازهای مستحبی دیگر به صورت نشسته و یا ایستاده خواند؛ ولیکن توصیه شده است که فرد نمازگزار می بایست هر دو رکعتی که به صورت نشسته به جا می‌‌ آورد؛، برابر یک رکعت نشسته محاسبه نماید. به علاوه مستحب است که نماز نافله‌ ظهر آهسته خوانده شود. شایان ذکر است که نماز نافله ظهر نباید در سفر به جا آورده شود.


نماز نافله ظهر را چگونه بخوانیم؟

نماز نافله ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می شود که مجموعا هشت رکعت است که به صورت چهار تا نماز دو رکعتی به جا آورده می شود.

نماز دو رکعتی اول:

در رکعت اول پس از سوره حمد، سوره توحید را خوانده و در رکعت دوم پس از سوره حمد سوره کافرون خوانده شود و همچنین بعد از سلام، تسبیحات حضرت زهرا (س) را بخوانید.

نماز‌های دو رکعتی دوم و سوم و چهارم:

همچون نماز صبح خوانده می‌ شوند و پس از سلام نماز چهارم، بایستی تسبیحات حضرت زهرا (س) را بخوانید.

نماز نافله ظهر چند رکعت است؟

نماز نافله ظهر هشت رکعت است. زمان نماز نافله ظهر پیش نماز واجب ظهر به جا آورده می شود.

نماز نافله ظهر در روز جمعه

در روز‌های جمعه دو رکعت به رکعت های نافله ظهر اضافه خواهد شد.

همچنین بخوانید: نماز استغاثه به حضرت زهرا برای ازدواج

نماز نافله ظهر را چگونه بخوانیم؟ نماز نافله ظهر چند رکعت است؟


در نماز نافله ظهر چه سوره ای بخوانیم؟

در رکعت اول پس از سوره حمد، سوره توحید را خوانده و در رکعت دوم پس از سوره حمد سوره کافرون خوانده شود و همچنین بعد از سلام، تسبیحات حضرت زهرا (س) را بخوانید.

همچون نماز صبح خوانده می‌ شوند و پس از سلام نماز چهارم، بایستی تسبیحات حضرت زهرا (س) را بخوانید.