نماز شفع جند رکعت دارد؟

نماز شفع

نماز شفع دو رکعت از مهمترین نماز مستحبی یعنی نماز شب است که قبل از نماز وتر خوانده می شود. نماز شب بر طبق روایات مهمترین نماز مستحبی است که دارای پنج نماز دو رکعتی و یک نماز یک رکعتی می باشد. نماز شفع در پایان و پیش از ادای نماز یک رکعتی خوانده می شود. بهتر است بدانید که نماز یک رکعتی پایانی نماز شب نیز نماز وتر می باشد. در ادامه خواهیم گفت که نماز شفع چگونه خوانده می شود و چند رکعت دارد؟ و آیا قنوت دارد؟ خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: نماز وتر چگونه خوانده می شود و چند رکعت دارد؟

نماز شفع چیست؟

نماز شفع یک نماز دورکعتی است که در پایان نماز شب خوانده می شود. در بسیاری از روایات آمده است که مستحب است پس از سوره حمد در نماز شفع سوره توحید یا اخلاص خوانده شود؛ در برخی روایات دیگر نیز آمده است که پس از خواندن سوره حمد در رکعت اول سوره فلق خوانده شده و پس از خواندن سوره حمد در رکعت دوم سوره ناس خوانده شود.


نماز شفع چگونه خوانده می شود؟

برای خواندن نماز شفع ابتدا نیت نموده و بگویید: دو رکعت نماز شَفْعْ می‌خوانم قُربه اِلی الله

سپس در رکعت اول ابتدا سوره حمد و سوره توحید خوانمده شده به علاوه سوره ناس سپس به رکوع و سجده رفته و اذکار مخصوص رکوع و سجده را قرائت نمایید.

در رکعت دوم یک مرتبه سوره حمد و توحید سپس سوره فلق را قرائت نموده پس از آن دستها را به حالت قنوت بالا برده و ذکر قنوت را بخوانید. سپس به رکوع و سجده رفته و اذکار آنها را بخوانید. پس از آن تشهد را سلام را قرائت نمایید.

شیخ عباس قمی در مفاتیح الجِنان آورده است که مستحب است مستحب است که پس از ادای نماز شفع مستحب است که دعای “إلهی تَعَرَّضَ لَک” که از دعاهای شب نیمه شعبان می باشد خوانده شود.


نماز شفع جند رکعت دارد؟

نماز شفع دارای دو رکعت مانند نماز صبح می باشد که البته بهتر است سوره هایی که در بالا به آنها اشاره شد قرائت شود. نماز شفع مانند هر نماز دو رکعتی خوانده شده و به تشهد و سلام ختم می گردد.


نماز شفع قنوت دارد؟

نماز شفع همانگونه که در بالا گفته شد یک نماز دو رکعتی و دارای یک قنوت در رکعت دوم می باشد که پس از قرائت سوره های حمد، توحید و فلق خوانده می شود.

همچنین بخوانید: نماز شب ساده چگونه است؟

نماز شفع چگونه خوانده می شود؟


در نماز شفع چه سوره ای بخوانیم؟

در روایات بسیاری آمده است که در رکعت اول نماز شفع سوره حمد به علاوه سوره توحید و ناس خوانده شود و در رکعت دوم سوره حمد به علاوه سوره توحید و سپس سوره فلق خوانده شود.