ذکر یا مقدر الخیر یا رازق الخیر

ذکر یا مقدر الخیر یا رازق الخیر

مقدر الخیر همان خیری است که خداوند حکیم برای بنده هایش آگاه تر از هر کس دیگری بوده و خیر را برای بندگانش مقدر می سازد. شاید بنده ای به گمان اینکه امری برای زندگی اش خیر است آن را طلب نموده ولیکن به حاجت خویش دست نیابد. در این مواقع باید به علم پروردگار ایمان داشته و آن را امری شر پنداشت که چنانچه خیری در ان بود خداوند حکیم مقدر می فرمودند. رازق الخیر نیز روزی است که پروردگار به نسبت ظرفیت هر یک از بندگان برای ایشان مقدر فرموده و در اختیار قرار خواهد داد. رازق دارای معنی روزی رسان بوده و رازق الخیر روزی رسانی است که به اندازه ای خیر در آن باشد برای بندگانش اعطای رزق و روزی می نماید. امروز در این مطلب از آلامتو به بررسی ذکر یا مقدر الخیر یا رازق الخیر و معنی خواهیم پرداخت. امید است مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته و مفید و موثر واقع گردد.

همچنین بخوانید: ذکر یا ودود برای ازدواج و حاجت

ذکر یا مقدر الخیر یا رازق الخیر چیست؟

ذکر یا مقدر الخیر یا رازق الخیر از جمله صفات ارزشمند پروردگار عالمیان است که فرازی از دعای جوشن کبیر می باشد که برای افزایش رزق و روزی بسیار مورد سفارش قرار گرفته است. فضائل نام بردن صفات خداوند بر کسی پوشیده نبوده و دعای جوشن کبیر از دعاهایی است که در بین مسلمانان از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در بند سوم از صفا خاص خداوند می خوانیم “يَا خَيْرَ الرَّازِقِين” یعنی ای پروردگاری که بهترین روزی دهنده هستی.

خواص ذکر یا مقدر الخیر یا رازق الخیر

خواص ذکر یا مقدر الخیر یا رازق الخیر رسیدن بهترین روزی تا اندازه ای که خیر بندگان در آن باشد است که پروردگار حکیم از بهترین روزی ها آنچه را که برای بندگان خیر و نیکو است را بر آنان مقدر می سازد. با نگاهی به دعای جوشن کبیر در می یابیم که خداوند سبحان برای تمام بندگان روزی بی منت در نظر گرفته و بر کلیه نیازهای روحی و جسمی بندگانن توجه داشته و رزق روح، قلب، عقل و جسم را در نظر گرفته است. در واقع برای تمام عوالم وجودی بندگانش رزق می بخشد و به قلب عاشقی و ادارک داده و به روح شهود می‌بخشد.