ذکر یا سمیع یا بصیر برای حاجت

ذکر یا سمیع یا بصیر

تداوم بر ذکر یا سمیع یا بصیر که از اسماء اعظم خداوند است؛ از فضیلت و خواص فراوانی برخوردار است. به طوری که برای این ذکر ارزشمند در روایات ختم های بسیاری ارائه شده است. در این مطلب از آلامتو به بررسی خواص و اثرات ذکر یا سمیع یا بصیر برای حاجت همراه با معنی و طریقه ختم پرداخته ایم. امید است مورد توجه قرار گرفته و مفید و موثر واقع گردد. حاجت روا باشید.

همچنین بخوانید: ذکر ایام هفته برای حاجت

 ذکر یا سمیع یا بصیر برای حاجت

ذکر یا سمیع یا بصیر از زمره اسماء اعظم خداوند است که ختم آن برای مومنان بسیار سفارش شده است. حاجت روایی با مداومت در ذکر یا سمیع یا بصیر نیز از جمله خواص این ذکر می باشد. ختم ذکر یا سمیع یا بصیر برای حاجت به چند شیوه ارائه شده است که در ذیل به معرفی آنها خواهیم پرداخت:

ختم اول:

برای آگاهی به امور دنیا و آخرت و همچنین رفع بیماری های مرتبط با چشم و همچنین رفع خصومت و قساوت قلب 302 مرتبه در هر صبح پس از ادای نماز صبح گفتن ذکر یا بصیر بسیار مجرب است. چنانچه جهت قربه الی الله قصد ختم این ذکر مجرب باشد بهتر است تا 40 روز تداوم یابد. گفتن 101 مرتبه میان دو نماز جمعه نیز یقین انسان را افزایش خواهد داد. علاوه بر آن گفتن روزانه 1665 مرتبه ذکر یا سمیع یا بصیر به مدت 40 روز بسیار مجرب است. در روزهای جمعه نیز گفتن این ذکر موجب عنایت ویژه خداوند به بنده می گردد.

ختم دوم:

گفتن اسم اعظم السمیع 500 مرتبه پس از ادای نماز صبح روز پنجشنبه مجرب می باشد. گفته شده است دعای پس از آن به استجابت خواهد رسید.

ختم سوم:

گفتن ذکر متبرک یا سمیع یا بصیر موجب بی نیازی گوینده خواهد شد. آمده است که چنانچه این ذکر 400 بار در روز گفته شود؛ هرگز محتاج نخواهد شد. خداوند سمیع گوینده را از پریشانی محافظت می نماید و صفای درون و جلای قلب می یابد.

ختم چهارم:

هر کسی که به مدت چهل روز روزانه 16650 مرتبه اسم اعظم البصیر را بگوید؛ جلای قلب می یابد. چنان که به باطن افراد اشراف خواهد داشت. به همه حاجات قلبی خود خواهد رسید و امور پریشان کننده از وی دور می گردد.

ختم پنجم:

هر کس در بین مستحب و واجب نماز جمعه 101 مرتبه اسم اعظم البصیر را بگوید؛ یقین وی درست می گردد. گفتن ذکر یا سمیع و یا بصیر در اول و آخر دعا، موجب استجابت دعا می گردد.

ختم ششم:

جهت استجابت دعا پیش از اذان صبج یا پس از نماز نافله صبح 180 بار ذکر یاسمیع گفته شود. تعداد کبیر آن 180 مرتبه و تعداد متوسط ان 18 و تعداد صغیر آن 9 مرتبه می باشد.

ختم هفتم:

هر کس اسم اعظم یا سمیع را در روز پنج شنبه پس از نماز 500 مرتبه بگوید؛ هر دعایی که در دل دارد استجابت خواهد شد.

همچنین بخوانید: ذکر های فوق العاده مشکل گشا

معنی ذکر یا سمیع یا بصیر


معنی ذکر یا سمیع یا بصیر

سمیع دارای چهار معنی می باشد. اولین معنی آن شنونده راز؛ دومین معنی اجابت کننده؛ دانا و آگاه به صداها و حروف و چهارمین معنی آن عالم به معلوم می باشد. بصیر نیز یکی از صفات ارزشمند الهی است که به معنای دانا و آگاه می باشد.


ختم ذکر یا سمیع یا بصیر 303 مرتبه

برای علم به امور دنیا و آخرت و رفع بیماری های چشمی و همچنین از بین رفتن قساوت قلب 302 مرتبه گفتن ذکر یا بصیر در صبح پس از ادای نماز صبح بسیار مجرب است. چنانچه قصد ختم این ذکر مجرب باشد بهتر است تا 40 روز تداوم یابد.

همچنین بخوانید: ذکر یا ودود

خواص و اثرات ذکر یا سمیع یا بصیر

برای بهره بردن از خواص و اثرات ذکر یا سمیع یا بصیر ختم هفتگانه این ذکر اعظم که در بالا گفته شد؛ فراموش نگردد. گفتن 101 مرتبه میان دو نماز جمعه یقین انسان را افزایش می دهد. همچنین گفتن روزانه 1665 مرتبه ذکر یا سمیع یا بصیر برای 40 روز مجرب خواهد بود. گفتن این ذکر مجرب در روزهای جمعه نیز باعث عنایت مختص خداوند به بنده می گردد.