خواص و فضیلت ذکر اسماء الحسنی

ذکر اسماء الحسنی

اسماء الحسنی نام ها و صفت های اعظم خداوند هستند که دارای فضیلت های بسیاری جهت رفع مشکلات و کارگشایی بسیار مورد سفارش قرار گرفته اند. اسم های اعظم خداوند کلمات مرکب و صفاتی هستند که هر یک برای حاجت روایی معرفی شده و برای گذر از ناملایمتی و دشواری ها بسیار مجرب هستند. امروز در این مطلب از آلامتو خواص و فضیلت ذکر اسماء الحسنی جهت گشایش در کارها و ازدواج همراه با فایل صوتی را تهیه و تنظیم نموده و در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم. امید است است در ثواب آن که نثار روح شهدای اسلام است سهیم باشید.

همچنین بخوانید: ذکر ایام هفته با معنی

ذکر اسماء الحسنی چیست؟

اَلْمَلِکْ: از فضیلت های این نام شریف تداوم در قدرت و ملک بوده برای فردی که 90 مرتبه هر روز آن را بخواند. وی از افراد غیر بی نیاز گشته و در این دنیا و آن دنیا سرور می گردد.

اَلْقُدّوُسْ: خواندن 170 مرتبه این نام مبارک در بین انجمن موجب پاک شدن درون آدمی از رذالت و پستی ها خواهد شد.

اَلْسَّلامْ: از فضیلت های خواندن این نام شریف شفا از بیماری ها و دوری از بلایاست برای کسی که 100 مرتبه آن را بخواند. خواندن این نام بر مریض مجرب بوده و به اذن پروردگار شفا خواهد یافت.

اَلْمُؤْمِنْ: خواندن 136 مرتبه از این نام شریف در امان ماندن از شر جن و انس را به همراه خواهد داشت.

اَلْمُهَیْمِنْ: خواندن 125 مرتبه از این نام شریف باطن انسان جلا یافته و بر اسرار و حقایق غیبی آگاهی خواهد یافت.

اَلْعَزیزْ: خواندن 64 مرتبه این نام مبارک پس از طلوع فجر اسرار کیمیاگری را بر انسان مکشوف ساخته و تداوم در خواندن 40 مرتبه در روز برای 40 روز متوالی انسان را بر کسی محتاج نگرداند.

اَلْجَبّارْ: خواندن 206 مرتبه این نام شریف برای 40 روز برای درمان شکستگی بسیار مجرب خواهد بود.

اَلْمُتَکَبِّرْ:خواندن این نام نزد افراد ستمگر آنان را خوار خواهد ساخت.

اَلْخالِقْ: خواندن این نام شریف در هر زمان قلب را نورانی می گرداند.

اَلْبارِئْ: خواندن این نام شریف باعث می گردد انسان در قبر شاداب و با طراوت باشد.

اَلْمُصَّوِّرْ: خواندن این نام شریف توسط زن نازا زمانی که 3 روز روزه گرفته و این نام را 13 مرتبه نوشته و بخواند سپس در در ظرف آب انداخته و از آن آب بنوشد فرزند صالحی به وی عطا خواهد شد.

اَلْغَفّارْ: خواندن 100 مرتبه این نام شریف در زمان نماز جمعه باعث آمرزش انسان خواد شد.

اَلْقَهّارْ: خواندن این ذکر موجب می گردد عشق به دنیا از قلب انسان خارج گردد.

اَلْوَهّابْ: خواندن 175 مرتبه این نامم شریف حاجت روایی را به همراه خواهد داشت.

اَلْکَریمُ اَلْوَهّابْ ذُوالطَّوْلْ: مداومت در خواندن این نام موجب رسیدن روزی از جایی است که انسان گمان نمی برد.

اَلْرَزّاقْ: خواندن 315 مرتبه “یا رزاق” و 308 مرتبه “یا رازق” روزی انسان را زیاد خواهد نمود.

اَلْفَتّاحْ: خواندن 70 مرتبه این نام شریف پس از ادای نماز صبح با گذاردن دست روی سینه  خداوند حجاب را از قلب انسان بر می دارد.

اَلْعَلیمْ: از فضیلت های این نام گشایش باب معارف از انسان خواهد بود.

اَلْحَکیمُ الْعَلیمْ: خواندن این نام شریف و همچنین ذکر “الحفیظ العلیم” بسیار مجرب بوده و مستجاب الدعا خواهد بود.

اَلْقابِضْ: خواندن این نام 40 مرتبه بر 40 لقمه که تناول گردد خداوند انسان را از عذاب گرسنگی در کل عمر محافظت می نماید.

اَلْباسِطْ: خواندن 72 مرتبه این نام شریف مال و فرزند انسان را زیاد نموده و سهولت در امور دنیوی انسان دیده خواهد شد.

اَلْمُعِزّ ْ: خواندن 10 مرتبه این نام مبارک در هنگام سحر در حالی که دستها به مانند دعا بالا برده باشد انسان را از هر مسئله ای بی نیاز می سازد.

عالِمُ الْغَیْبْ: خواندن 100 مرتبه این نام شریف رازهای غیب را بر انسان آشکار می سازد.

اَلْخافِضْ: با خواندن 70 مرتبه این نام شریف فتنه ظالمان از انسان دور خواهد شد.

الرّافِعْ: خواندن 100 مرتبه این نام پس از نماز ظهر موجب افزایش رفعت انسان می گردد.

اَلْمُعِزّ ْ: خواندن این نام شریف هیبت انسان را افزون می نماید.

اَلسَّمیعْ: مداومت در خواندن این نام مستجاب الدعا خواهد شد.

اَلْبَصیرْ: خواندن این نام در بین جمع انسان را مورد عنایت خداوند قرار خواهد داد.

اَلْحَکَمُ الْعَدْلْ: مداومت در خواندن این نام در نیمه های شب لطف خداوند را معطوف انسان ساخته و درون از رازهای غیب پر می گردد.

همچنین بخوانید: ذکر روز پنجشنبه برای حاجت

ذکر اسماء الحسنی صوتی


خواص و فضیلت ذکر اسماء الحسنی

ذکر نام مبارک یا الله و یا هو

 1. برای کسب یقین در انجام کاری
 2. رفع مشکلات و گرفتاری‌های عظیم

فضیلت خواندن نام مبارک السلام

 1. جهت عافیت و شفای بیماران
 2. رفع کدورت از دل کسی
 3. غلبه بر دشمن

فضیلت خواندن نام مبارک الرحمن

 1. برای برخوردار شدن از رحمت و لطف خداوند
 2. برآورده شدن دعاها، حوائج دنیا و آخرت
 3. گشایش در امور مهم

فضیلت یکی دیگر از اسماء حسنی به نام اللطیف

 1. برای تسهیل در امر ازدواج
 2. برای گشایش در رزق و روزی و رفع تنگی معیشت
 3. جهت بر خوردار شدن از ایمنی در سفر و رفع خطر
 4. برای از بین رفتن غم و اندوه قلبی
 5. جهت رفع بیماری‌های نا علاج
 6. جهت برآورده شدن حاجات شرعی

فضیلت خواندن الاحد

 1. جلوگیری از شکست و مغلوب شدن در کلیه مراحل زندگی
 2. کشف اسرار الهی
 3. ایمنی از عذاب قبر
 4. آسانی در عبور از پل صراط
 5. دستیابی به تجرد و تخلص
 6. جهت رسیدن به انقطاع از خلق و رهایی از کثرت

فضیلت خواندن ذکر العلی

 1. برخوردار شدن از کثرت مال و جلب روز
 2. زیاد شدن دولت و احترام
 3. برای رفع قرض، خلاصی از فقر و ادای دین

فضیلت خواندن ذکر الواحد

 1. دستیابی بیشتر به صحت و سلامتی و رفع بیماری‌ها
 2. ایمنی از ترس و وحشت از راهی یا مکانی
 3. زیاد شدن انس و الفت در میان خویشان
 4. نورانی شدن دل

فضیلت خواندن ذکر المقسط

 1. دور شدن فکر و خیالت باطل و فاسد
 2. درمان بیماری وسواس

فضیلت خواندن ذکر المغنی

 1. توانگر شدن
 2. دور شدن رنج و محنت

فضیلت خواندن ذکر الجامع

 1. رفع پریشانی و سرگشتگی در امور و احوالات
 2. رفع مشکل تنهایی و دور افتادگی از وطن و خویشان
 3. از بین رفتن مشکلات و اختلافات در میان زن و شوهر

فضیلت خواندن ذکر الصمد

 1. سیر شدن گرسنگان
 2. زیاد شدن رزق و روزی و غنی شدن فقیر
 3. از بین رفتن آشفتگی امور و رفع رنج در هنگام دچار شدن به بلا و مصیبت
 4. رفع حال پریشان ناشی از بیماری‌هایی مانند سر درد، مار گزیدگی و عقرب گزیدیی
 5. از بین رفتن ترس و زیاد شدن شجاعت و جسارت
 6. جهت رفع گرفتاری و گشایش در امور
 7. غلبه و پیروزی بر دشمنان

فضیلت خواندن ذکر الاول

 1. برای رسیدن به حاجت بچه دار شدن
 2. رفع فقر، جلب رزق و روزی و گشایش در کسب و کار
 3. زیاد شدن برکت و یمن در هر کاری
 4. از بین بردن دشمن و بد خواه

فضیلت خواندن ذکر الاخر

 1. دوام و پایستگی در هر کاری
 2. برای عاقبت به خیر شدن
 3. دفع و از بین بردن دشمن قوی
همچنین بخوانید: ذکر یا ودود برای ازدواج و حاجت

ذکر اسماء الحسنی جهت گشایش در کارها


ذکر اسماء الحسنی جهت گشایش در کارها

خواندن 180 بار ذکر “یا سَمیع یا بَصیر” بعد از ادای نماز صبح

خواندن 70 مرتبه ذکر “یا بدیع” در هر زمان

خواندن ۷ مرتبه ذکر “یا وهاب” بعد از ادای هر یک از نمازها

مداومت بر خواندن ذکر “یاسمیع الدعا و مجیب الدعا” در هر زمان

101 مرتبه خواندن ذکر “المجیب” بعد از ادای نماز ظهر و عصر جمعه

خواندن 26 مرتبه ذکر “یا سَریعُ یا مُجیبُ” در هر دعا

خواندن 66 مرتبه ذکر دعای “اِسْتَجِبْ دَعَواتی کُلّها یا ذَالجَلالِ وَ اْلاِکْرام” در هر روز

خواندن ذکر “یا باقی” 100 مرتبه در هر شب و 1000 مرتبه در شب جمعه

خواندن 21 مرتبه ذکر “یا ذالجلال والاکرام” در هر سجده

مداومت بر خواندن ذکر “یا کریم” در هنگام خواب

همچنین بخوانید: ذکر های فوق العاده مشکل گشا

ذکر اسماء الحسنی برای ازدواج

خواندن 129 مرتبه ذکر “یا لطیف” برای بخت گشایی دختری که در امر ازدواج تأخیر نموده است بسیار مجرب بوده و مشکل گشاست خصوصا اگر در هنگام سجده در نماز نافله خوانده شود. بهتر است با البسه تمیز و مطهر و با وضو و طهارت این نام شریف بر زبان آورده شود.