دعای صنمی قریش و خواص آن

دعای صنمی قریشی به روایت از امام علی (ع) آمده و به خواص آن برای حاجت روایی تاکید شده است. در ادامه متن این دعا و فایل صوتی آن را ارائه می‌کنیم.

دعای صنمی قریش

دعای صنمی قریش دعایی است که از امام علی علیه السلام در بحارالنوار آمده است و ایشان آن دعا را در قنوت‌ نمازها می خوانند. امیرالمومنین (ع) در مورد خواص این دعا فرمودند هر که آن را به خصوص در نماز شب بخواند، ثوابی معادل کسی می برد که در کنار پیامبر اکرم (ص) در جنگ های غزوه، بدر، احد و حنین هزاران تیر بر دشمن وارد کرده باشد.

همچنین بخوانید: دعای نادعلی کبیر کامل

متن دعای صنمی قریش با معنی

اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ العَن صَنَمَی قُرَیشٍ وَ جِبتَیها وَ طاغُوتَیها وَ إِفکَیها وَ إِبنَتَیهِما اللَّذینَ خالَفا أمرَک وَ أنکَرا وَحیَک وَ جَحَدا إِنعامَک وَ عَصَیا َرسُولَک وَ قَلَّبا دینَک وَ حَرَّفا کِتابَک وَ أحبا أعداءَک وَ جَحَدا آلاءَک وَ عَطَّلا أحکامَک وَ أبطَلا فَرائِضَک وَ ألحَدا فِی آیاتِک وَ عادَیا أولیاءَک وَ والَیا أعداءَک وَ خَرَّبا بِلادَک وَ أفسَدا عِبادَک.

خدا درود بفرست بر حضرت محمد و ال پاک او , خدايا لعـنت کن دو بـت قريش و دو مشرک آنرا، و دو سرکرده ضلالت را، وآن دو دروغ پرداز را، و دو دختر آنان را، کسانيکه فرمانت را زير پا نـهادند، و وحي تو را نپـذيـرفتند، و نعـمت تو را انکار کردند، و نافرماني پيامبرت را کردند، و دينت را واژگون نمودند، و قـرآنـت را تحـريف کردند، و احکام تو را بي ثمر گذاردند و تـباه کردند احـکام واجـب تو را، و از در دشمني با آياتت برآمدند، و دشمني کردند. با دوستانت و دوستي کردنـد با دشمـنانـت، و شهـرهـاي تو را ويـران ساخـتند، و بـندگانت را به فساد کشاندند،

/////////////////

اللّهُمَّ العَنهُما وَ أتباعَهُما وَ أولیاءَهُما وَ أشیاعَهُما وَ مُحِبّیهِما فَقَد أخرَبا بَیتَ النُّبُوَّة وَ رَدَما بابَه وَ نَقَضا سَقفَهُ وَ ألحَقا سَماءَهُ بِأرضِهِ وَ عالیَهُ بِسافِلِه وِ ظاهِرَهُ بِباطِنِه وَ استَأصَلا أهلَه وَ أبادا أنصارَه وَ قَتَلا أطفالَه وَ أخلَیا مِنبَرَه مِن وَصیِّه وَ وارِثِ عِلمِه وَ جَحَدا إمامَتَهُ وَ أشرَکا بِرَبِّهِما فَعَظِّم ذَنبَهُما وَ خَلِّدهُما فی سَقَرٍ وَ ما أدراکَ ما سَقَر لا تُبقی وَ لا تَذَر.

خدايا لعنت کن آن دوو پيروانشان و يارانشان و گرويدگان به آندو و دوستانشان را،زيرا آن دو ويران ساختند خانه نبوت (وحي) را، و در آن را کاملاً بستند، و شکستد سقف آن را، و آنرا زير و رو کردند، و بالاو پايين آن را يکي کردند، و ظاهـر و باطنش را ويران کردند، و اهـل آن را از بيخ برانداختند و ياوران آن را هلاک کردند،و کودکانـشان را کشتند، و منبر نبوت را از وصيّ نبي و وارث پـيـامبر، تـهي کردند، و انـکـار کردند امـامت وصيّ پيامبر را، و مـشرک به خدا شدند، پس خدايا گناه آن دو را بزرگ شمارو براي هميشه در جهنم سقر جايشان بده، جهنمي که بندگان نمي توانند شدت عذابش را درک کنند، جهنمي که نه چيزي را باقي ميگذارد و نه رها ميسازد.

/////////////////

َاللّهُمَّ العَنهُم بِعَدَدِ کُلِّ مُنکَرٍأتَوهُ وَ حَقّ ٍاَخفَوهُ وَ مِنبَرٍ عََلوهُ وَ مُؤمِنٍ أرجَوهُ وَ مُنافِقٍ وَلَّوهُ وَ وَلیّ ٍآذُوهِ وَطَریدٍ آوَوهُ وَ صادِقٍ طَرَدوهُ وَ کافِرٍ نَصَرُوهُ وَ إِمامٍ َقهَرُوهُ وَ فَرضٍ غَیَّرُوهُ وَ أثَرٍ أنکَرُوهُ وَ شَرٍّ آثَرُوهُ وَ دَمٍ أراقُوهُ وَ خَیرٍ بَدَّلُوهُ وَ ُکفرٍ نَصَبُوهُ وَ إرثٍ غَصَبُوهُ وَ فَیءٍ اقتَطَعُوهُ وَ سُحتٍ اَکَلُوهُ وَ خُمسٍ استَحَلُّوهُ وَ باطِلٍ أسَّسُوهُ وَ جَورٍ بَسَطُوهُ وَ نِفاقٍ أسرَوُهُ وَ غَدرٍ أضمَرُوهُ وَ ظلمٍ نَشَرُوهُ وَ وَعدٍ أخلَفُوهُ وَ أمانٍ خانُوهُ وَ عَهدٍ نَقَضُوهُ وَ حَلالٍ حَرَّمُوهُ وَ حَرامٍ أحَلُّوهُ وَ بَطنٍ فَتَقُوهُ وَ جَنینٍ أسقَطُوهُ وَ ضِلعٍ دَقُّوهُ وَ صَکٍّ مَزَّقُوهُ وَ شَملٍ بَدَّدُوهُ وَ عَزیزٍ أذَلُّوهُ وَ ذَلیلٍ أعَزُّوهُ وَ حَقٍّ مَنَعُوهُ وَ کِذبٍ دَلَّسُوهُ وَ حُکمٍ قَلَّبَوهُ.

خدايا آن دو و پيروانشان را به عـدد هـر کار نـاروايي که انجام دادند لـعنـت کن، و به عدد هر حقي که مخفي داشتند، و هر منبري که به ظلـم بر آن بالا رفتند، و هر مـنـافقي. که به کار گماردند،و هر مـؤمني که تبعيد ش کردند، و هر دوست خدا که آزردند، و هر تبعيد شده اي که پناهش دادند، و هرراستـگويي که راندند، وهر کـافري. که يـاري کردنـد، و هـرامام بر حقي که مقهورش کردند وهرواجبي که آن را تـغيـير دادند، وهـردليلي که انکـارش کردنـد، وهـرامر زشتي که اختيارکردند، وخون هايي که به ناحق ريختند وهرخبري که آن را عوض کردند،و هر حکمي که خلاف ان را انجام دادند و هرکـفـري که به پا داشتند،وهر دروغي که راست جلوه دادند و هرارثـي که به زورگرفتند،و هر غنيمتي که به ناحقّ ملک خود ساختند و هر مال حـرامـي که خوردند، و هـر خمسي که براي غـير اهـلش حـلال شمردند، و هر باطلي که اساس آن را نهادند،و هر ستمي که گسترش دادند، و وعده هايي که بدان وفا نکردند، و پيمان هايي که شکستند، و حلال هايي که تحريم نمودند،و حرام هايي که حـلال کردند، وهرنـفـاقي که پنهان داشتند،و هرنيرنگي که انجـامش را به دل گرفتند، و پهـلوهايي که شکافتند، وجـنـيني که سبب سقط آن شدند استخواني که شکستند، و هر سندي که آن را دريدند، و هر اجتماعي که پـراکندند، و هر خواري که عـزت بخـشيـدند،و هر عـزيـزي که خوارش کردند، و هر حـقي کـه از صـاحبانش باز داشتند،

/////////////////

اللّهُمَّ العَنهُم بِکُلِّ آیَةٍ حَرَّفُوها وَ فَریضَةٍ تَرَکُوها وَ سُنَةٍ غَیَّرُوها وَ رُسُومٍ مَنَعُوها وَ أحکامٍ عَطَّلُوها وَ بَیعَةٍ نَکَسُوها وَ دَعوى أبطَلُوها وَ بَیِّنَةٍأنکَرُوها وَ حیلَةٍ أحدَثُوها وَ خیانَةٍ أورَدُوها وَ عَقَبَةٍ اِرتَقُوها وَ دِبابٍ دَحرَجُوها وَ أزیافٍ لَزَمُوها وَ شَهاداتٍ کَتَمُوها وَ وَصیَّةٍ ضَیَّعُوها.

خدايا لـعـنـت کن آنان را به عـدد هـر آيه اي که آن را تغيير داده و تحريف کرده اند،و هر واجبي که آن را ترک کردند و هـر روش پـسنديده اي که تغيـيرش دادند، و هر حکمي که آن را وارونه کردند،و جلوي انجام ان را گرفتند. و ارحامي که انها را ازبين بردند. و هر شهادتي که مخفي داشتندو وصيتي را که ضايع گردند و ايماني که از بين بردند و ادعاي باطلي را که داشتند و بيعتي را که انکار کردند و هر نيرنگي را که انجام دادند، و هر خيـانـتي که وارد ديـن کردند، و هر گردنه اي که بالاي آن رفتند(براي کشتن پيامبر”صلي الله عليه واله”) و هر تـقلبي که مـقيّد به او بودند، و هـر امانتي که به ان خيانت کردند

/////////////////

اللّهُمَّ العَنهُما فی مَکنُونِ السِّر وَ ظاهِرِ العَلانیَةِ لَعناً کَثیراً أبَداً دائِمَاً دائِباً َسرمَداً لا انقِطاعَ لِأمَدِه وَ لا نَفادَ لِعَدَدِه لَعناً یَغدُو أوَّلُهُ وَ لا یَرُوحَ آخِرُهُ لَهُم وَ لِأعوانِهِم وَ أنصارِهِم وَ مُحِبّیهِم وَ مُوالیهِم وَ المُسَلِّمینَ لَهُم وَ المائِلینَ إلَیهِم وَ الناهِضینَ بِاحتِجاجِهِم وَ المُقتَدینَ بِکَلامِهِم وَ المُصَدِّقینَ بِأحکامِهِم.

خـدايـا لـعنـت کن آن دو (عـمر و ابوبکر”لعنة الله عليهما”) را درپنهان نهان و آشکار ظاهرلعنتي زياد، پيوسته، مدام، بي ابتدا و بي انتها، لعنتي که زمانـش پاياني ندارد و عددش را انتـهـايي نيست، لـعـنـتي که آغـازش را صـبحي باشد ولي انجامـش را شبي نباشد، لعنت تو باد بر آنان و يارانـشان و مـدد کـارانشـان و دوسـتـانـشان و پيروان آنها و آنان که به انها ايمان اوردند و کساني که خود را در اختيار آنان گذاشته اند و به آنان مـايـلنـد، و کـسـاني که ادعــاهـاي بي اسـاس آنــان را عَــلَــم کـردند. و پـيـروي کـردنـد از سخـنـان آنان، و قــضـاوت هــاي و احکام بـاطـل آنـان را تـصـديق نـمـودند.

/////////////////

اللّهُمَّ عَذِّبهُم عَذاباً یَستَغیثُ مِنهُ أهلُ النّار

خداوندا عذاب فرما آنانرا،عذابي که استغاثه وفرياد اهل آتش ازآن عذاب بلندست.

پس چهار مرتبه بگویید :

آمینَ رَبَّ العالَمین

همچنین بخوانید: دعای زبان بند قوی برای همه

دعای صنمی قریش برای چی خوبه


دعای صنمی قریش صوتی


دعای صنمی قریش برای چی خوبه

مصباح کفعمی گفته است که دعای صنمی قریش دعایی عظیم الشان است که از بهترین اذکار محسوب می‌شود. برخی علما خواندن این دعا را در برآوردن شدن حاجات و خواسته ها مجرب می دانند.


خواص دعای صنمی قریش برای حاجت

یکی از خواص دعای صنمی قریش برای حاجت روایی و رسیدن به خواسته‌های شرعی است. به این منظور ختم دعای صنمی قریش را به این ترتیب انجام دهید:

  • شنبه یک مرتبه
  • یک شنبه ۳ مرتبه
  • دوشنبه ۵ مرتبه
  • سه شنبه ۷ مرتبه
  • چهار شنبه ۷ مرتبه
  • پنج شنبه ۸ مرتبه
  • جمعه ۹ مرتبه
  • که در مجموع ۴۰ مرتبه این دعا خوانده می شود.

خواص دعای صنمی قریش برای ازدواج

اگر به نیت ازدواج می خواهید از خواص دعای صنمی قریش بهره مند شوید، ختم چهل روزه و روزی یک مرتبه این دعا سفارش می شود.

همچنین بخوانید: دعای آیت الکرسی

خواص دعای صنمی قریش برای شفای مریض

برای بهره مندی از خواص دعای صنمی قریش برای شفای مریض توصیه می شود که به مدت سه روز و هر روز ده مرتبه این دعا را بخوانید.


سخن آخر

با وجود همه خواص بیان شدن برای دعای صنمی قریش برای حاجت و ازدواج این دعا از لحاظ اعتبار تایید شده نیست و حتی برخی محققین آن را جعلی می دانند در واقع تفاوت در ادبیات این دعا با سایر ادعیه موجود این گمان را قوت می بخشد. دعای صنمی قریشی اولین بار در سال 600 هجری قمری ترویج شد. هیچ دلیل معتبری در مورد اینکه این دعا از طرف ائمه اطهار توصیه شده است نیز موجود نمی باشد.