متن کامل دعای صد صلوات و طریقه ختم

دعای صد صلوات

دعای صد صلواتی یکی از ادعیه‌ای است که خواندن آن برای حاجت روایی شهرت دارد. در این دعای طولانی بر پیامبر و معصومین درود فرستاده می‌شود. با وجود اینکه این دعا در کتب معتبر موجود نیست، اما با توجه به محتوای آن، خواندن این دعا به امید رسیدن به ثواب می‌تواند مایه خیر و برکت باشد. در این مطلب از آلامتو متن کامل دعای صد صلوات و طریقه ختم آن برای هر حاجتی همراه با فایل صوتی را ارائه می‌کنیم.

همچنین بخوانید: دعای یستشیر

دعای صد صلوات برای حاجت

از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است: در معراج، ملائکه‌ای را دیدم که هزار هزار دست دارد (یعنی یک میلیون) و هر یک از دستان او دارای هزار هزار انگشت است و هر کدام از انگشتانش هزار هزار بند داشت. آن ملائکه گفت: من تعداد قطرات باران را می‌دانم که چند تا در صحرا و چند دانه در دریا می بارد. من میزان قطرات باران را از ابتدای خلفت تا کنون را می‌دانم، ولی چیزی وجود دارد که من از محاسبه آن عاجزم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آن چیست؟ آن ملک گفت: هر زمان که گروهی از امت تو با هم باشند تا بر تو صلوات بفرستند، من از محاسبه ثواب آن صلوات‌ها ناتوانم.

متن کامل دعای صد صلوات

ألف صلوات وألف سلام علیک یا سید المرسلین وآلک

 

ألف صلوات وألف سلام علیک یا سید النبیین وآلک

 

ألف صلوات وألف سلام علیک یا سید المؤمنین وآلک

 

ألف صلوات وألف سلام علیک یا سید المسلمین وآلک

 

ألف صلوات وألف سلام علیک یا سید المتقین وآلک

 

ألف صلوات وألف سلام علیک یا سید القائمین وآلک

 

ألف صلوات وألف سلام علیک یا سید الراکعین وآلک

 

ألف صلوات وألف سلام علیک یا سید القاعدین وآلک

 

ألف صلوات وألف سلام علیک یا سید الساجدین وآلک

 

ألف صلوات وألف سلام علیک یا سید الذاکرین وآلک

 

ألف صلوات وألف سلام علیک یا سید المکبرین وآلک

 

ألف صلوات وألف سلام علیک یا سید الطاهرین وآلک

 

ألف صلوات وألف سلام علیک یا سید الشاهدین وآلک

 

ألف صلوات وألف سلام علیک یا سید الناصرین وآلک

 

اللهم صلی على محمد سید المهاجرین وآله

 

اللهم صل على محمد سید المجاهدین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المرابطین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الکاملین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المتقین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المکرمین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المرسلین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المشفقین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المحسنین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الموقنین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الشاکرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المطهّرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید العاملین وآله

 

اللهم صلی على محمد خاتم النبیین وآله

 

اللهم صلی على محمد مع السماء إذا انفطرت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع السماء إذا فصلت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الشمس إذا کورت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الجنة إذا أزلفت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الشمس إذا طلعت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع السماء إذا انشقت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع السماء إذا طویت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الأرض إذا دکت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الأرض إذا مدت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع البحار إذا فجرت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الأرض إذا انبسطت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الجبال إذا سّیرت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الوحوش إذا حشرت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع العشار إذا عُطلت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الجبال إذا نسفت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الدرجات إذا رُفعت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الصُدور إذا حُصلت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الحاجاتِ إذا قُضیت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الکُتب إذا قُرئت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الحسنات إذا طُهرت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع السیئات إذا بُدلت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الأعمال إذا وُذنت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع النجوم إذا انکدرت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الصحف إذا نُشرت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع الجحیم إذا سُعرت وآله

 

اللهم صلی على محمد مع اللیل إذا یغشى وآله

 

اللهم صلی على محمد مع النجم إذا هوى وآله

 

اللهم صلی على محمد مع من أعطى واتقى وآله

 

اللهم صلی على محمد مع من صدق واهتدى وآله

 

اللهم صلی على محمد مع من سبح وصلى وآله

 

اللهم صلی على محمد مع من صدق بالحسنى وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد الملائکة وتسبیحها وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد النجوم وکواکبها وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد الأشجار وأوراقها وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد النباتات وأصنافها وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد الأیام ولیالیها وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد الشهور وأعوامها وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد الطیور بطیرانها وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد النجوم وأعماقها وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد الخلائق وأنفاسها وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد السور وآیاتها وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد الحروف وکلماتها وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد الکواکب ومنازلها وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد أسمائک الحسنى وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد ما علم الله وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد البر والبحر وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد الإنس والجن وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد من صلى علیه من خلقک وآله اللهم صلی على محمد بعدد من لم یصلی علیه من خلقک وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد الذکرى والأنثى وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد الجنوب والشمال وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد حلق البحار وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد الحبوب والثمار وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد الحجرات وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد مخلوقاتک وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد معلوماتک وآله

 

اللهم صلی على محمد بعدد کل ذَرَةٍ ألف مرةٍ وآله

 

اللهم صلی على محمد کما تحب وترضى وآله

 

اللهم صلی على محمد کما ذَکَرهُ والذاکِرون وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المخلوقین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المحمودین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المرزوقین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المنذرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المبشرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الأولین والآخرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الداعین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الورعین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الهادین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید العاملین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الفاضلین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید القارئین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید القائلین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المغفورین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المرحومین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المستغفرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المعروفین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الغاسلین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المکبرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المهللین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الممجدین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الموحدین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید السالکین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المفردین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المستمعین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید العاشقین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الضاحکین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المبتسمین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الناقلین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید العادلین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المجتهدین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المبلغین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید البالغین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الساترین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المسافرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید العاقلین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المحدقین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المفسرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید ولد آدم وآله

 

اللهم صلی على محمد سید أکرم الخلق على الله وأعظمهم وآله

 

اللهم صلی على محمد سید البشیر والنذیر وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الثقلین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الأنبیاء وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الأولیاء وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الأحیاء وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الأتقیاء وآله

 

اللهم صلی على محمد سید النجباء وآله

 

اللهم صلی على محمد سید السعداء وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الشهداء وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الفصحاء وآله

 

اللهم صلی على محمد سید البلغاء وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الفقهاء وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الظرفاء وآله

 

اللهم صلی على محمد سید العلماء وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الصلحاء وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الأخیار وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الأبرار وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الکائنات وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الموجودات وآله

 

اللهم صلی على محمد سید السادات وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المخلوقات وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی المصطفى وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی المرتضى وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی الصفی وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی التقی وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی النقی وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی الزکی وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی المکی وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی الزکی المدنی وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی العربی الأمی وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی الهاشمی وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی التهامی وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی الأبطحی وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی الحجازی وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی الأعجمی وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی الداعی وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی العلی وآله

 

اللهم صلی على محمد النبی الولی وآله

 

اللهم صلی على محمد کلما غفل عن ذکره الغافلون وآله اللهم صلی على محمد کلما نهى عن ذکره الجاهلون وآله اللهم صلی على محمد مادامت الصلاة علیه وآله

 

اللهم صلی على محمد مادام البرکات نازلة علیه وآله

 

اللهم صلی على محمد فی الأرواح وآله

 

اللهم صلی على محمد فی الأسماء وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الصائمین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الصابرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید السابحین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید السامعین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الناظرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الشاکرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الشافعین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المشفعین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الخاشعین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الزاهدین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الوارثین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المنورین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المذکرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الأطهرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الأکرمین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الأنجبین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الأشجعین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الأنورین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الزاهدین وآله

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا سید الآخرین وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا رسول الله وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا نبی الله وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا حبیب الله وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا من أکرمه الله وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا من عظمه الله وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا من شرفه الله وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا من طهره الله وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا من أظهره الله وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا من اصطفاه الله وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا من أختاره الله وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا عبد الله وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا خیر خلق الله وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا خاتم رسل الله وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا سلطان الأنبیاء وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا برهان الأصفیاء وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا مصطفى وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا مجتبى وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا معلّی وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا مُزکی وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا مُنقى وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا حَرَمی وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا مکی وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا مدنی وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا عربی وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا قرشی وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا هاشمی وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا أبطحی وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا حجازی وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا تهامی وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا أمی وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا سید ولد آدم وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا أحمد وآلک

 

ألف صلاة وآلف سلام علیک محمود وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا طه وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا یس وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا مزمل وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا مدثر وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا ظاهر وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا أبا القاسم وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا أبا إبراهیم وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا شفیع یوم الحشر وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا صاحب التاج وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا صاحب المحراب وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا صاحب المعراج وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا صاحب المحسنین وآلک ألف صلاة وألف سلام علیک یا صاحب المغفورین وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا خاتم النبیین وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا سید الصدیقین وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا سید المؤمنین وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا سید المسلمین وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا سید العاملین وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا سید المتصدقین وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا سید العابدین وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا سید الراکعین وآلک

 

ألف صلاة وألف سلام علیک یا سید الساجدین وآلک

 

اللهم صلی على محمد سید الساجدین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید القاعدین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الشافعین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید التائبین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید المستظهرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الحامدین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الخائفین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید القاعدین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الافضلین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید التابعین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید القائمین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید العابدین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید القانتین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الراشدین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید القوّامین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الطاهرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الصالحین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الصادقین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الناظرین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الراجین وآله

 

اللهم صلی على محمد سید الحافظین وآله

 

اللهم صلی على محمد فی القلوب وآله

 

اللهم صلی على محمد فی الأجساد وآله

 

اللهم صلی على تربة محمد فی التراب وآله

 

اللهم صلی على قبر محمد فی القبور وآله

 

اللهم صلی على محمد وآل محمد وجبرائیل ومیکائیل وإسرافیل وعزرائیل وحملة العرش کرّوبین اللهم صلی على محمد وعلی وفاطمة والحسن والحسین والتسعة من أولاد الحسین علیه وعلیهم السلام وحمزة والعباس اللهم صلی على محمد وآل محمد کما بارکت وترحمت على إبراهیم وآل إبراهیم أنک حمید مجید وصل على جمیع الأنبیاء والمرسلین وعلى أهل طاعتک أجمعین من أهل السماوات وأهل الأراضین وصل علینا معهم یا ارحم الراحمین اللهم صلی على محمد المصطفى وصلی على علی المرتضى وصلی على فاطمة الزهراء وصلی على الإمام الحسن المجتبى وصل على الإمام الحسین الشهید بکربلاء وصلی على الإمام زین العابدین وصلی على الإمام محمد الباقر وصلی على الإمام جعفر الصادق وصلی على الإمام موسى الکاظم وصلی على الإمام علی بن موسى الرضا وصلی على الإمام محمد التقی وصلی على الإمام علی النقی وصلی على الإمام الحسن العسکری وصلی على الإمام الحجة القائم الخلف الصالح المنتظر م ح م د المهدی الهادی صاحب العصر والزمان علیه وعلیهم أجمعین صلوات الله الملک المستعان اللهم أغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات بجاه محمد وآله الطاهرین.

 

وصلى اللهم على محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین.

همچنین بخوانید: دعای نادعلی

طریقه ختم دعای صد صلوات

طریقه ختم دعای صد صلوات

آنطور که در برخی از منابع غیر معتبر آمده است، ختم دعای صد صلوات یکی از راه های رسیدن فوری به حاجات است. درباره طریقه ختم این دعا گفته شده است که در شب جمعه دو رکعت نماز خوانده، سپس حاجت خود را از خدا بخواهید و خواندن دعا را شروع کنید. در طول دعا با کسی سخن نگویید و از جای خود بلند نشوید. پس از خواندن دعا به سجده بروید و صد مرتبه “شکر الله” گفته و در پایان در همان حالت سجده حاجت خود را طلب کنید.

در این دعا به 14 معصوم صلوات فرستاده شده و و انشاء الله به حق ایشان، حاجت شما مستجاب می‌شود.

دعای صد صلوات صوتی

آیا دعای صد صلوات معتبر است؟

آیت الله مکارم شیرازی فرمودند که این دعا در کتب معتبر موجود نیست.

همچنین بخوانید: دعای سریع الاجابه

سخن آخر

امیدواریم این مطلب از آلامتو با موضوع دعای صد صلوات و طریقه ختم آن برای شما همراهان مفید باشد و بتوانید از برکات معنوی آن بهره مند گردید.