مجله آلامتو

درست است که حال و روز پرنده با وفای سفره های ایرانی، مثل یک ماه پیش نیست و کمی اوضاع بهتر شده اما شاعر جماعت را نمی شود محدود کرد که با وعده های اقتصادی، دست از کار خود بر دارد!

 

«به هرجا بنگری جنجال مرغ است»

«سخن از تخم و ران و بال مرغ است»

خروس غیرتی مشکوک، کز چه

دقیقاً پرسش احوال مرغ است

چرا در بین مخلوقات عالم

سخن تنها ز استقبال مرغ است

ظریفی با خبر شد گفت: فتنه

همه زیر سر دلال مرغ است

در این دلال کو یک جو محبت

که جوشش، جوش بی اشکال مرغ است

سراغ مردک دلال رفتند

بگفتا از دم پاچال مرغ است

یکی «یارانه» را فوری درازاند!

که – این – دست چپ اخلال مرغ است

یکی زد صاف توی خال «تولید»

که «ملّی» کردنش پامال مرغ است

یکی فرمود: ضعف از دیپلماسی است

که جاده واکن اهمال مراغ است

اگر امنیت مرغی نداریم

زبد فرهنگی قتال مرغ است

اگر دامی است مرغان را به راهی

ز مصنوعات خط و خال مرغ است

یکی گفتا که توپ و تور و میدان

همه پنهان به زیر بال مرغ است

یکی خندید و گفت این حرف‌ها چیست

مگر میدان والیبال مرغ است

تمام این مصیبت‌های موجود

ز «لابی» های «هم آغال» مرغ است

یکی زد اتهام و انگ بر غرب

که عزم جزمش اضمحلال مرغ است

یکی گفت از هدف‌های مشخص

نفوذ خصم در امیال مرغ است

خلاصه هر کسی حرفی در انداخت
هنوز اخبار در اشغال مرغ است
ز دولتمند و بی دولت بپرسید

یکی یک جور در چنگال مرغ است

فقیران خوار مرغ و خار در چشم

غنی، گلچین استحصال مرغ است

گذشته کار مرغ از شیر تو شیر

که خر تو خرتر از اقبال مرغ است

معما گونه نسل مرغ برجاست

همیشه روز و ماه و سال مرغ است

عجب دارم بدین اوصاف و چالش

که ثبت نامه‌ اعمال مرغ است

کشش در چیست او را نزد مردم

که هر کس گرم قیل و قال مرغ است

مرتب از تولد تا دَمِ مرگ

خروس پاسبان دنبال مرغ است

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین

نظر خود را بیان کنید