cannibal-cop

یک کاراگاه پلیس، بعد از اینکه جسد یک مرد را در حیاط خانه اش پیدا کردند، به جرم قتل بازداشت شد. بر اساس گفته های پلیس آلمان، مضنون پنجاه و پنج ساله به قتل این قربانی اعتراف کرد. آنها در وب سایتی با هم ملاقات کرده بودند که مخصوص افرادی طراحی شده که به آدم خواری علاقه دارند.

رئیس پلیس شهر درسدن در این خصوص گفت که قربانی پنجاه و نه سالۀ این ماجرا از کودکی این رویا را در سر داشته که توسط کسی کشته و خورده شود. وقتی که این مشاور تجاری ناپدید شد، پلیس جستجوی خود را آغاز کرد و متوجه شد که آنها در چهار نوامبر با هم ملاقات کرده و ظرف چند ساعت این قتل اتفاق افتاده است. این دو مرد در ایستگاه مترو درسدن با هم ملاقات کرده و به سمت خانه مضنون حرکت کرده اند.

رئیس بخش جنایی شهر گفت که قرار آنها این بوده که قتل می بایست به سرعت اتفاق می افتاده است و مضنون از یک چاقو برای بریدن گردن مقتول استفاده کرده است. طبق گفته های خود مضنون، پس از این او مقتول را به تکه های، شامل تکه های بسیار ریز، تقسیم کرده و حتی تا استخوان هایش هم پیش رفته است.

بعد از این هم، تکه های بدن را در چمن شیب دارِ خانۀ خود دفن کرده است. ماموران اکنون مشغول بررسی این موضوع هستند که آیا او تکه های بدن مقتول را هم خورده است یا نه.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید