تاریخ دقیق روز صنعت و معدن در سال 1401 کی و چه روزی است؟


تاریخ دقیق روز صنعت و معدن در سال 1401 کی و چه روزی است؟

روز صنعت و معدن

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دهم تیر ماه روز صنعت و معدن نام گرفته است.  هدف اصلی این روز این است که به بخش صنعت و معدن یعنی مهم‌ترین موتور محرکه اقتصاد توجه بیشتری شود. زیرا صنعت و معدن نقش بسزایی در اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه دارد. در ادامه تاریخ دقیق روز صنعت و معدن را در تقویم شمسی، میلادی و قمری ارائه داده ایم.


تاریخ دقیق روز صنعت و معدن در سال 1401 کی و چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز صنعت و معدن در تقویم شمسی:

تاریخ دقیق روز صنعت و معدن سال 1401 در تقویم شمسی مصادف است با:

جمعه، ۱۰ تیر ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۰۴/۱۰


تاریخ دقیق روز صنعت و معدن در تقویم میلادی:

تاریخ دقیق روز صنعت و معدن در تقویم میلادی سال 2022 مصادف است با:

Friday, July 1, 2022
2022-07-01


تاریخ دقیق روز صنعت و معدن در تقویم قمری:

تاریخ دقیق روز صنعت و معدن در تقویم قمری سال 1401 مصادف است با:

الجمعة، ١ ذوالحجه ١٤٤٣
۱۴۴۳/۱۲/۰۱

وضعیت صنعت و معدن در ایران


وضعیت صنعت و معدن در ایران

در سال های اخیر نزدیک به 30 درصد از سرمایه گذاری کشور در حوزه معدن انجام شده است. در سال 2008، چهل و پنج درصد از سرمایه بازار سهام مربوط به صنایع معدنی بود. در سال 2008 سهم بخش معدن و صنایع معدنی به بیش از پنج درصد در تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. اگرچه صنعت نفت بخش اعظم درآمدهای اقتصادی را تامین می کند، اما حدود 75 درصد از کل کارکنان بخش معدن در معادنی کار می کنند که مواد معدنی دیگری به جز نفت و گاز طبیعی تولید می کنند. ایران از نظر منابع معدنی غنی است، اما تا زمان های اخیر هیچ بررسی و فهرستی سیستماتیک زمین شناسی برای تعیین میزان و کیفیت ثروت معدنی آن انجام نشده است.به عنوان مثال، وجود کرومیت در ایران تنها در سال 1940 مشخص شد و ذخایر عظیم مس در سرچشمه تنها در سال 1967 مشخص شد. اگرچه فلزات از دوران ماقبل تاریخ در ایران استخراج می شده است، اما بهره برداری تجاری از منابع شناخته شده که عمدتاً در این منطقه قرار دارند، انجام شده است.

هدف روز صنعت و معدن


هدف روز صنعت و معدن

هدف از تعیین روز صنعت و معدن این است که به نقش تاثیر گذار آن در اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه توجه بیشتری شود. توجه به صنعت و معدن می تواند میزان تاثیر گذاری آن بر تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه را به خوبی نشان دهد.


☀ فال روزانه بر اساس ماه تولد