تاریخ دقیق ولادت امام علی النقی در سال 1401 کی و چه روزی است؟


تاریخ دقیق ولادت امام علی النقی در سال 1401 کی و چه روزی است؟

ولادت امام علی النقی

امام علی النقی از نوادگان پیامبر اسلام محمد(ص) و دهمین امام و جانشین پدرشان محمد جواد(ع) بودند. القاب مشهور ایشان الهادی و النقی است. ایشان مانند بسیاری از اسلاف خود از سیاست دوری کرد و در مدینه به تدریس مشغول شد. در حدود سال 848، خلیفه عباسی متوکل، که به اقدامات شدید ضد شیعی خود شهرت داشت، امام را به پایتخت سامرا احضار کرد، جایی که وی تا زمان مرگش در سال 868 تحت نظارت دقیق قرار داشت. در ادامه تاریخ ولادت امام علی النقی را در تقویم شمسی، میلادی و قمری ارائه داده ایم.


تاریخ ولادت امام علی النقی در سال 1401 کی و چه روزی است؟

تاریخ دقیق ولادت امام علی النقی در تقویم شمسی:

تاریخ دقیق ولادت امام علی النقی سال 1401 در تقویم شمسی مصادف است با:

جمعه، ۲۴ تیر ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۰۴/۲۴


تاریخ دقیق ولادت امام علی النقی در تقویم میلادی:

تاریخ دقیق ولادت امام علی النقی سال 2022 در تقویم میلادی مصادف است با:

Friday, July 15, 2022
2022-07-15


تاریخ دقیق ولادت امام علی النقی در تقویم قمری:

تاریخ دقیق ولادت امام علی النقی سال 1401 در تقویم قمری مصادف است با:

الجمعة، ١٥ ذوالحجه ١٤٤٣
۱۴۴۳/۱۲/۱۵

زندگی نامه امام علی النقی


زندگی نامه امام علی النقی

در 16 ذی الحجه سال 212 هجری قمری در روستایی در نزدیکی مدینه که توسط جد بزرگوارش امام موسی الکاظم تأسیس شده بود، به دنیا آمد. پس از شهادت امام جواد (ع) در سال 835، اکثر پیروان او پسرش امام هادی (ع)را به عنوان امام بعدی تصدیق کردند.آن حضرت در سن حدود هفت سالگی به امامت رسید. امامت آن حضرت با دوران حکومت خلفای عباسی معتصم، الواثق، متوکل، المنتصر، المستعین و معتز همزمان بود. رهبری مستقیم جامعه شیعه توسط امامان با فراخوانی امام هادی (ع) در سال 848 به سامرا پایان یافت، جایی که وی تحت نظارت مستمر خلفای عباسی قرار داشت.آن حضرت (ع) ، سرانجام در ۳ ماه رجب سال ۲۵۴ هجری قمری و در سن ۴۲ سالگی ، توسط متوکل عباسی به شهادت رسید و مرقد شریف ایشان هم  در جوار مرقد فرزند بزرگوارشان ؛ حضرت امام حسن عسکری (ع)  در شهر سامراء قرار دارد.


☀ فال روزانه بر اساس ماه تولد