تاریخ دقیق مرداد روز یا جشن مردادگان در سال 1401 کی و چه روزی است؟


تاریخ دقیق مرداد روز یا جشن مردادگان در سال 1401 کی و چه روزی است؟

مرداد روز یا جشن مردادگان

جشن امردادگان یکی از جشن های باستانی ایرانیان می باشد. جشن های ماهانه در ایران از زمان باستان رواج داشته و بمرور در زندگی حال ما کمرنگ شده است. نام هفتمین روز از هر ماه شمسی امرداد می باشد. که به اشتباه بین مردم امروزه به نام مرداد شهرت دارد ، زیرا امرداد به معنی جاودانگی می باشد اما مرداد معنی زوال و نیستی به خود می گیرد. امردادگان یکی از جشن هایی است که در این ماه برگزار می شود. در ادامه تاریخ دقیق روز جشن مردادگان را در تقویم شمسی، میلادی و قمری ارائه داده ایم.


تاریخ روز جشن مردادگان در سال 1401 کی و چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جشن مردادگان در تقویم شمسی:

تاریخ دقیق روز جشن مردادگان  1401 در تقویم شمسی مصادف است با:

جمعه، ۷ مرداد ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۰۵/۰۷


تاریخ دقیق روز جشن مردادگان در تقویم میلادی:

تاریخ دقیق روز جشن مردادگان در تقویم میلادی سال 2022 مصادف است با:

Friday, July 29, 2022
2022-07-29


تاریخ دقیق روز جشن مردادگان در تقویم قمری:

تاریخ دقیق روز جشن مردادگان  در تقویم قمری سال 1401 مصادف است با:

الجمعة، ٢٩ ذوالحجه ١٤٤٣
۱۴۴۳/۱۲/۲۹

تاریخچه روز جشن مردادگان


جشن مردادگان چیست؟

امردادگان یا جشن مردادگان از مناسبت‌های قدیم در ایران است. ۷ مرداد در تقویم باستانی ایرانیان روز جشن مردادگان است که «اَمُردادگان» نیز خوانده می‌شود. امرداد که به معنی بی‌مرگی و جاودانگی است، نام ششمین (یا هفتمین) و در اصل آخرین امشاسپندان است. این جشن، پیوند عمیقی با محیط زیست و طبیعت دارد و اندیشه‌های فلسفی عمیقی، آن را پشتیبانی می‌کنند؛ به‌طوری که حفاظت از محیط‌ زیست برای جلوگیری از آلودگی زمین، از جمله نیایش‌هایی است که در این جشن اسطوره‌ای خوانده می‌شود.

موبد اردشیر آذرگشسب می‌نویسد:

از آنجا که امرداد، فرشته جاودانی و بی‌مرگی است و در عالم جسمانی نگهبان نباتات و روییدنی‌ها، می‌توانیم به حدس قریب به یقین بگوییم که پدران ما در این روز به باغ‌ها و مزارع خرم و دل‌نشین دور از محوطه شهر می‌رفتند و طی مراسمی این جشن را با شادی و سرور در هوای صاف و در دامن طبیعت برگزار می‌کردند.

ابوریحان بیرونی در کتاب «آثار باقیه از مردمان گذشته» در بخش «گفتار درباره‌ ماه‌های ایرانی» می‌نویسد:

مردادماه که روز هفتم آن مرداد روز است و آن روز را به انگیزه پیش آمدن دو نام با هم جشن می‌گرفتند. معنای امرداد آن است که مرگ و نیستی نداشته باشد. امرداد فرشته‌ای است که به نگهداری جهان و آراستن غذاها و داروها که اصل آن از نباتات است و برکنار کردن گرسنگی و زیان و بیماری‌ها است، کارگزاری یافته است.

خیام نیز در نوروزنامه خود می‌نویسد:

مردادماه یعنی خاک، داد خویش بداد از بَرها و میوه‌های پخته که در وی به کمال رسد و نیز هوا در وی مانند غبار خاک باشد و این ماه میانه تابستان بود و قسمت او از آفتاب، مر برج اسد را باشد.


تاریخچه روز جشن مردادگان

این جشن متعلق به امشاسپند امرداد که مظهر جاودانگی و تندرستی و دیر زیستن است، می باشد و فرشته امشاسپندان، نماینده آبادی زمین و پاکی و نظافت است . ایرانیان در جشن امردادگان به کنار جوی و رودخانه ها می رفتند و به شادی می پرداختند در آخر نیز به عبادت خدا می پرداختند. ماد این جشن نیز گل زنبق زیبا می باشد ، در این ماه نعمت های زیاد خداوند نصیب حال انسان می شود و همه جا سرسبز و آسمان صاف و پرستاره و ودها پر آب می شوند . در حال حاضر این جشن در میان ایرانیان بسیار کمرنگ شده است و کمتر افرادی آن را برگزار می کنند.


☀ فال روزانه بر اساس ماه تولد