انشا در مورد از این گوش میگیرد از آن گوش در میکند

انشا در مورد از این گوش می گیرد از آن گوش در می کند

برای نوشتن انشا در مورد از این گوش می گیرد از آن گوش در می کند انشاهای نوشته شده در این مطلب را بخوانید و در نهایت با استفاده از ذهن خلاق خود انشا را بنویسید. از این گوش میگیرد از آن گوش در میکند یک ضرب المثل قدیمی و بسیار شیرین است که داستان های زیادی در مورد آن نوشته شده است. در این مطلب از آلامتو چند انشا در مورد از این گوش میگیرد از آن گوش در میکند با مقدمه و نتیجه نوشته ایم. امید است مورد توجه قرار گیرد. با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: انشا در مورد زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

انشا با موضوع از این گوش می گیرد از آن گوش در می کند کوتاه و آموزنده

مقدمه: ضرب المثل از این گوش می گیرد از آن گوش در می کند. ضرب المثل بسیار آموزنده ای است که اگر به خوبی به معنا و باطن آن توجه نماییم. درس های آموزنده ای می توانیم از آن بگیریم. زمانی که پند ها و نصیحت های اطرافیان را بشنویم و به آنها عمل نماییم. می توانیم از تجارب بزرگترها استفاده نماییم. اینگونه میزان اشتباهات ما کم می شود و به جبران اشتباهات پیش آمده دچار ناراحتی و نگرانی نمی شویم.

بدنه: گوش کردن به نصایح و پند های دیگران ما را از اشتباهات دور می کند. انسانی در زندگی موفق است که از اشتباهات گذشتگان درس بگیرد و مسیر خود را در زندگی هموار نماید. در داستان های قدیمی آمده است: جوانی از کوچه ای می گذشت. پیر مردی که سر کوچه کنار دیوار نشسته بود گفت: پس جان این کوچه را تا انتها نرو. این کوچه بن بست است. اما آن جوان از این گوش شنید و از آن گوش بیرون کرد. کوچه را تا انتها رفت. با بن بست روبرو شد. زمانی که داشت برمی گشت. پیرمرد گفت: اگه حرف مرا گوش کرده بودی زحمت رفتن تا ته کوچه را نمی کشیدی. گوش کردن به نصیحت های بزرگترها و استفاده از آنها در زندگی برای ما مانند نرفتن تا انتهای کوچه است. چون اگر به حرف های بزرگترها گوش نکنیم باید زمان و هزینه بیشتری بگذاریم و خودمان آن را تجربه نماییم.

نتیجه: بنابراین بهتر است از آموزه های دیگران که دانا و دنیا دیده هستند استفاده کنیم. تا میزان خطاهایمان در زندگی کم شود. زمانی که پندهای بزرگترها را با گوش جان بشنویم و در زندگی به کار بگیریم. سریعتر و راحت تر به اهداف خود در زندگی می رسیم. اگر آن جوان هم به حرف پیرمرد گوش کرده بود. زودتر به مقصد می رسید.

همچنین بخوانید: انشا در مورد بار کج به منزل نمی رسد

انشا با موضوع از این گوش میگیرد از آن گوش در میکند

انشا در مورد از این گوش میگیرد از آن گوش در میکند با مقدمه و نتیجه

مقدمه: همواره گوش فرا دادن به پندهای دنیا دیدگان سعاتمندی و عاقبت به خیری در پی دارد. می توان با تکیه بر آموزه های مورد تجارب دیگران پرچم خوشبختی را بر فراز قله های موفقیت برافراشت. ولیکن هنوز هستند افرادی که از این گوش میگیرند و از آن گوش در میکنند.

بدنه: با آنکه پذیرفتن حرف های دیگران علی الخصوص بزرگترها موجب پدید آمدن عاقبت اندیشی در ما می شود و با اندیشیدن به عاقبت کار تمام جوانب سنجیده و تصمیمات ارزشمندی اتخاذ می گردد. اما این موضوع یک شرط بزرگ دارد. آن شرط این است که به حرف چه کسانی گوش داده و از گوش کردن به حرف های چه کسانی حذر نماییم. اگر به تمام حرف هایی که از پیرامون خود می شنویم گوش داده و جامه عمل بپوشانیم. چه خواهد شد؟ تبدیل به انسان هایی می شویم که از خود اراده ای ندارند. تنها به انتظار حرف های دیگران می نشینند و مانند کامپیوتر به هر آنچه که رسیده است عمل می نمایند. اولا باید به صحبت های افرادی گوش فرا دهیم که دلسوزانه در جهت دستیابی به موفقیت های بیشتر برای ما قدم برداشته و ما را نصیحت می کنند. افرادی که تجارب بیشتری نسبت به ما دارند و عاقبت امور را از همه جوانب در نظر می گیرند.

نتیجه: مشورت با افرادی که خیر و صلاح ما را می خواهند در دین اسلام نیز بسیار سفارش شده است. گوش فرا دادن به نصایح آنان نیز از مواردی است که موجبات خوشبختی و سعادت را برای ما فراهم می سازد. با این کار به آن برای رسیدن به مقصد نهایی راه کمتری پیموده و هزینه های کمتری نیز پرداخت می نماییم.

همچنین بخوانید: انشا در مورد هدف زندگی و تلاش برای رسیدن به هدف با مقدمه و نتیجه

انشا ضرب المثل از این گوش میگیرد از آن گوش در میکند

انشا در مورد ضرب المثل از این گوش می گیرد از آن گوش در می   کند کوتاه و زیبا

مقدمه: از این گوش گرفتن و از آن گوش در کردن حکایت افرادی است که می خواهند همه چیز را خودشان تجربه کنند. اما با نگاهی به اطراف می بینیم که افراد زیادی هستند که پند پیراهن بیشتر از ما پاره کرده اند. یعنی به اصطلاح تجربه هایشان از ما بیشتر است و از ما داناتر هستند. اگر از تجارب آنها استفاده کنیم و با این گوش نگیریم و از آن گوش در کنیم حتما انسان موفق تری خواهیم شد.

بدنه: قدیمی ها می گفتند آنچه که جوان ها در آینه نمی بینند بزرگترها در خشت خام می بینند. به آن معنا که بزرگترها بهتر می توانند عاقبت کارها را بسنجند، نتیجه گیری کنند و تصمیمات درست بگیرند. گاهی اوقات پیش آمده است که آنها در مورد انجام کاری  هشدارهایی به ما می دهند که در صورت گوش نکردن و انجام دادن مجدد با مشکلاتی مواجه می شویم. یا ممکن است ما را تشویق به انجام کارهایی کنند که خیر و صلاحمان در آن است. اگر به حرف های آنها گوش نکنیم یا گوش کنیم و عمل نکنیم تجربه های آنها را باید دوباره تجربه کنیم و بهای این تجربه کردنها خیلی زیاد است.

نتیجه: انسان هایی که برای پند و نصیحت دیگران ارزشی قائل نیستند. وقتی بزرگترها نصیحتشان می کنند با خوئخواهی تمام می گویند: خودمان بهتر می دانیم و فکر می کنند تمام عقل دنیا در سر آنها جمع شده است. اما به زودی می فهمند که کاملا در اشتباه بوده اند و دچار مشکل شده اند. در این موقع است که روی بازگو کردن مشکلات خود را با بزرگترها ندارند. چون آنها می گویند ما گفتیم نتیجه کاری که می کنی چه می شود. اما تو قبول نکردی و به کار خود ادامه دادی. پس گوش کردن به پند و اندرز بزرگترها ما را برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت یاری می کند.