مجله آلامتو

باستان شناسان چینی در منطقه باستانی  Qin Shihuang Unesco  مجسمه 120 سرباز را از زیر خاک بیرون کشیدند. آخرین حفاری در این منطقه از سال 2009 آغاز شده است. دو مرحله قبل در سال های 1974 و 1985 انجام شده است.

علاوه بر مجسمه سربازان، ابزارهای جنگی از قبیل طبل، سپر، جعبه ابزار ارابه هم در این حفاری ها به دست آمده است.
Qin Shi huang Unesco
Qin Shi huang Unesco
Qin Shi huang Unesco
Qin Shi huang Unesco
Qin Shi huang Unesco

آلامتو گردآوری و بازنشر : اختصاصی آلامتو

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین

نظر خود را بیان کنید