مجله آلامتو

خاصیت آنتی اکسیدانی آب انار

تاثیرات آب انار در تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدان
(1 رای, امتیاز میانگین: 5٫00 از 5)

 نتایج یک مطالعه جدید دانشگاهی بیانگر اثرات سودمند مکمل آب انار در تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن و کاهش استرس اکسیداتیو در مردان سالم است.

به گزارش آلامتو به نقل از ایسنا، مصرف مکمل‌های آنتی اکسیدانی در جلوگیری از استرس اکسیداتیو در افراد سالم می‏‌تواند نقش کلیدی داشته باشد. با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی انار در سلامتی مردان جوان و نقش احتمالی این اثرات از طریق کاهش استرس اکسیداتیو، مطالعه‌ای با هدف بررسی اثر مکمل یاری آب انار بر استرس اکسیداتیو در مردان جوان توسط محمد مأذنی از گروه علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل وهمکارانش انجام شد.

آب انار

در این مطالعه نیمه تجربی، 14 نفر از دانشجویان سالم ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با مصرف روزی یک لیوان مکمل آب انار به مدت دو هفته مورد مداخله قرار گرفتند. در ابتدا و در انتهای مطالعه از افراد نمونه‌های خونی ناشتا جهت سنجش فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، پارااکسوناز 1، آریل استراز و مقادیر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، گلوتاتیون و پروفایل‌های لیپیدی گرفته شد و نتایج با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها حاکی از آن است که بدنبال مصرف دو هفته‌ای مکمل آب انار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، آریل استراز و فعالیت استاندارد شده آریل استراز سرم افزایش معنی دار و سطح مالون دی آلدهید سرم کاهش معنی‏ داری داشت. با اینکه سطح سرمی گلوتاتیون و HDL-کلسترول افزایش و LDL-کلسترول کاهش یافت، ولی تغییرات آنها معنی دار نبود.

نتایج این مطالعه، نشانگر اثرات سودمند مکمل آب انار در تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن و کاهش استرس اکسیداتیو در مردان سالم است.

مطالعه حاضر ارزشمند بودن این مکمل را در رژیم غذایی مردان سالم برای مقابله با استرس اکسیداتیو پیشنهاد می‏‌کند.

این پژوهش در مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل منتشر شده است.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید