چو در فال تو آمد نام ، یونس (ع) – شود ، سرمایه داری با تو مونس
كه از او بهره ها گیری ولیكن – مشو غافل تو از احوال مفلس

ای صاحب فال،بدان كه بخت با تو یار است و با خانواده ای ثروتمند وصلت خواهی كرد كه از وصلت عواید زیادی نصیب تو خواهد شد،شكر این نعمت بجای آور و به عبادت كوش و لباس دیانت پوش و خدای را مكن فراموش و همواره به هوش باش و از احوال دردمندان غافل مباش كه مؤید و موفق خواهی بود، انشاء الله


برای تکرار فال انبیا، نیت کرده و مجدداً بر روی تصویر زیر کلیک کنید

فال انبیا