مدیریت زمان

یک دکترای مدیریت برنامه ریزی گفت: کاهش کارهای غیرضروری موجب می‌شود که افراد به جای کمبود وقت، فرصت کافی برای انجام کارها داشته باشند، این کار با واگذاری مسئولیت به اطرافیان و تقسیم کار و استفاده از فن آوری نوین کمک می کند تا افراد زمان را به خوبی مدیریت کنند.

دکتر رضا پدیدار در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه تصمیم گیری مهمترین عامل در مدیریت زمان است گفت: با تصمیم گیری صحیح و به موقع می توان برای هر روز برنامه ریزی خاصی در نظر گرفت.

وی در ادامه یادآور شد: زمان ارزشمندترین منبعی است که موجب پویایی و حرکت در انسان‌ها و پیشرفت هر جامعه می شود تا در مسیری که می خواهند حرکت کنند، با شناخت کافی از اهداف و استفاده و برنامه ریزی صحیح از زمان می توان افکاری نو ایجاد کرد.

این دکترای مدیریت برنامه ریزی با تاکید بر اینکه داشتن زندگی با کیفیت، مستلزم مدیریت صحیح در زندگی است یادآور شد: عمر متوسط افراد هفتاد سال است، از این مدت، افراد 25 سال در خواب، 6 سال در استراحت، ‌5 سال در رفت و آمد، 4 سال صرف آماده کردن و تهیه غذا، 6 سال صرف تفریح، 8 سال را به مطالعه، تحصیل و یادگیری گذرانده‌ و در سال‌های باقی مانده افرادی مانند انیشتن استفاده مفید و واقعی از زمان را داشته اند.

دکتر پدیدار گفت: کاهش کارهای غیرضروری موجب می شود که افراد به جای کمبود وقت، فرصت کافی برای انجام کارها داشته باشند، این کار با واگذاری مسئولیت به اطرافیان و تقسیم کار و استفاده از فن آوری نوین کمک می کند تا مدیریت زمان را به خوبی در دست گیرند.

وی با بیان اینکه مدیریت زمان در واقع مدیریت خویشتن و تسلط بر امور است گفت: اغلب افراد به دلیل عدم شناخت و نبود آموزش صحیح و شناسایی منابع نمی توانند در تنظیم وقت و زمان موفق باشند.

خانواده بستر مهم شناسایی ارزش زمان

دکتر پدیدار گفت: در کشورهای پیشرفته، مدیریت زمان از مدرسه شروع می‌شود ولی به دلیل وجود چالش‌های موجود، در نظام آموزشی کشور ما به شکل گیری شخصیت و استعدادیابی توجهی نمی شود. خانواده باید از ابتدا با واگذاری مسئولیت به بچه‌ها، کنترل مدیریت زمان را به صورت غیرمستقیم به وی آموزش دهند.

وی با اشاره به مطالعات گفت: براساس تحقیقات انجام شده در عصر شتاب، انسانها تنها از 20 تا 30 درصد از قابلیت‌های وجودی خود بهره مند می شوند،‌ در حالی که با استفاده صحیح از اوقات زندگی می توان بهتر و موفق تر عمل کرد تا سال‌های آینده برای کارهایی که انجام نداده‌ایم، افسوس نخوریم.

وی ساده سازی و جداسازی را دو فاکتور مهم و الگوی تعاملی در استفاده بهینه از زمان دانست و خاطرنشان کرد: انسان‌ها باید در روش‌های اجرایی و عملیاتی خود این فاکتورها را اعمال کنند. باید با اراده زمان را در چنگ گرفته و نگذارند فرصت‌ها از دست فرار کند، به طور روزانه باید تمرین شود تا هر روز از اوقات خود استفاده‌ای بهینه داشت، با شناخت واقعی از خود، ‌الویت‌های کاری را طبقه کرده با حذف اضافات، مدیریت زمان را در دست گرفت.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید