شرایط با ثبات محیط داخلی بدن را «هومئوستار» می گویند. بدن برای پایدار نگه داشتن شرایط داخلی اش باید بسیاری از دستگاه ها و فرایند های بدنی را تنظیم کند. هسته تنظیم دما در هیپوتالاموس تولید و از دست دادن گرمای بدن را از طریق پوست کنترل می کند.

 

 

 

تولید بیش از حد حرارت منجر به افزایش جریان خون رگ ها و انتشار گرما در سطح پوست و سبب ترشح عرق از غدد عرقی و از دست دادن گرما می شود.

 

کاهش درجه حرارت بدن باعث تنگ شدن رگ های سطح پوست، متوقف شدن تعریق و انقباض ماهیچه های راست کننده مو می شود، در نتیجه موهای بدن سیخ می شوند و هوای به دام افتاده در آن ها مثل یک لایه عایق عمل می کند. گرمای بیشتر می تواند با لرزیدن تولید شود.

 

 

 

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید