غسل جنابت در حال حیض

حکم غسل جنابت در حال حیض از خامنه ای، سیستانی و مکارم را در ادامه این مطلب از آلامتو بخوانید.

غسل جنابت در حال حیض یا در زمان عادت ماهانه

غسل جنابت غسلی است واجب که پس از نزدیکی جنسی و ارضاء شدن در طول این رابطه بر مسلمان واجب می‌شود. اما قواعد و احکام بین مقلدین هر یک از مراجع، برای انجام غسل جنابت در حال حیض یکسان نیست. اینجاست که مسلمان باید احکام مرجع دینی خود را پیدا کرده و از آن پیروی کند. ما در این پست به شرح غسل جنابت در حال حیض (در زمان عادت ماهانه) از خامنه‌ای، سیستانی و مکارم اشاره می‌کنیم.

همچنین بخوانید: نماز استغفار

غسل جنابت در حال حیض صحیح است؟

در مورد اینکه غسل جنابت در حال حیض صحیح است یا نه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنها غسل های واجب و مستحب را در زمان عادت ماهانه جایز نمی‌دانند و برخی دیگر آن را مجاز و صحیح می‌دانند.


اگر در حالت حیض جنب شویم چگونه غسل کنیم

حکم غسل جنابت در حال حیض نیز از نظر فقهای مختلف، متفاوت است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم. با این حال در مورد ترتیب غسل، درست مانند غسل کردن در سایر ایام است و قاعده و قانون متفاوتی ندارد.

اگر زن در حالت حیض جنب شود و یا در حالت جنب حیض شود، پس از اینکه از حیض پاک شد، بر او واجب است علاوه بر انجام غسل حیض، غسل جنابت هم به جا آورد. اما جایز است که در عمل به غسل جنابت بسنده کند، با این حال بنا بر احتیاط مستحب است که برای هر دو غسل نیت کند.

برخی از فقها از جمله آیت الله بهجت شرط غسل جنابت در حال حیض را به کنترل خارج شدن خون از بدن در حین غسل منوط کرده است.


غسل جنابت در حال حیض خامنه ای

طبق حکم خامنه‌ای غسل جنابت در حال حیض نمی تواند انجام شود و صحت غسل جنابت در طول حیض بودن، محل اشکال است.


غسل جنابت در حال حیض سیستانی

طبق حکم آیت الله سیستانی فرد در حال حیضمی تواند غسل جنابت انجام دهد و از جنابت پاک می‌شود اما چون حیض باقی است احکام جنابت که همان احکام حیض است نیز باقی می‌ماند.

همچنین بخوانید: نماز وتر

غسل جنابت در زمان عادت ماهانه مکارم

طبق حکم ایشان فرد در حال حیض وظیفه‌ای ندارد اما چنانچه غسل جنابت کند غسل او صحیح می‌باشد و از جنابت پاک می شود.


اول غسل حیض یا جنابت؟

در صورتیکه بر فرد دو یا چند غسل واجب شود (و همچنین غسل مستحب با واجب)، او می‌تواند برای همه آن غسل‌ها یک نیت به جا آورد و یا اینکه هر کدام را جداگانه انجام دهد. در مورد ترتیب غسل حیض و غسل جنابت، اگر بخواهد به طور جداگانه انجام دهد، هیچ کدام بر دیگری اولویت ندارند و فرقی نمی‌کند که کدام غسل پیش از غسل دیگر باشد.


سخن آخر

در این مطلب از آلامتو به شرح احکام غسل جنابت در حال حیض (در زمان عادت ماهانه) از خامنه‌ای، سیستانی و مکارم پرداختیم. امیدواریم توانسته باشید پاسخ سوالات خود را بیابید.


نظر خود را بیان کنید