مجله آلامتو

عکس های فوق العاده دیدنی و البته تاسف بار از مسابقات گاو بازی که در Pamplona اسپانیا چند روز پیش برگزار شد را برای شما عزیزان آلامتو آماده نموده ایم.

عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا
عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا
عکس های مسابقات گاو بازی
عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا
عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

تصاویر مسابقات گاوبازی
عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

عکس گاو بازی
عکس های جالب و دیدنی از مسابقات گاو بازی در اسپانیا

منبع : آلامتو

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین

2 دیدگاه

  1. گاووحشی مشهوراست وبه این علت مردم جشن می گیردوازبازی گاووحشی لذت میبرند وگاوخطرناک عصبانی ودیوانه می شودوحمله منجربه می کند وباشاخ جنگنده خودش مردم زیادی راازپای دراورد دردوزخم ومرگ مردم می شود خوب نیست

نظر خود را بیان کنید