مجله آلامتو

به گزارش آلامتو به نقل از تاریخ معاصر ایران، در این گزارش تصاویری از عزاداری محرم در ایران قدیم مشاهده می شود.

نقاشي ظهر عاشورا٬ وداع سيدالشهدا (ع) با اهل حرم [اثر نقاشي پاکستاني در دوره قاجار]

سقاخانه اي در بازار بزرگ تهران به تاريخ ١٣٠٧ شمسي متعلق به خانواده جان نثار [از سمت راست ايستاده رديف جلو مأمور نظميه حسن جوانشير ٬ اسدالله جان نثار، نشسته بر روي نيمکت اصغر جان نثار ٬ نفر وسط حاج رضا جان نثار (مؤسس سقاخانه)٬ اکبر جان نثار ٬ عبدالله جان نثار] [ عکاس: ماشاءالله خان عکاس

عزاداري روز عاشوراي ١٣١٠ قمري در آشتيان

هيئت اتفاقيون تهران٬ نفر وسط آقاي سدهي از روحانيون و وعاظ معروف تهران

تعدادي از اعضاي هيئت آل احمد به همراه فرزندان؛ رديف اول نفر وسط آيت الله سيد احمد طالقاني پدر جلال آل احمد

عزاداري مردم تهران در روز عاشورا

دسته زنجيرزن در شب عاشورا

سبزه ميدان تهران در روز عاشورا

عزاداري مردم تهران در روز عاشورا در دوره قاجاريه

عزاداري مردم تهران در روز عاشورا در دوره قاجاريه

مراسم روضه و عزاداري در تکيه دولت

مراسم عزاداري و روضه خواني زنانه

شبيه خوانها در تکيه دولت(معين البکا) با در دست داشتن نسخه شبيه خواني

تعزيه خوان در تکيه دولت قاجار

تعزيه خوان در تکيه دولت قاجار

گروه تعزيه خوان هنگام اجراي تعزيه

گردآوری : ویژه نامه محرم آلامتو

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید