26 راز دستیابی به آرامش درونی

با رازهای رسیدن به آرامش درون بیشتر آشنا شوید!
peaceful woman

رسیدن به آرامش درونی

داشتن آرامش درون برای هرکسی میتواند یک امتیاز مثبت و تاثیرگذار باشد شاید با خود فکر کنید که آرامش درون که به این راحتی بدست نمیاد !؟ اما باید بدانید با رعایت نکات زیر میتوانید به راحتی به آرامش درون دست پیدا کنید.

 1. راز آرامش درون خویشنداری است. انرژیهای خود را پراکنده نکن. آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایت کن.
 2. راز آرامش درون در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.
 3. راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است، گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.
 4. راز آرامش درون در آسایش درون است. آسایش جسمانی، عاطفی، ذهنی و سپس معنوی است.
 5. راز آرامش درون در دل نبستن است. این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.
 6. راز آرامش درون در شادی است. افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن
 7. راز آرامش درون در آرزو نداشتن است. این را بدان که شادی در درون تو جای دارد، نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .
 8. راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری. آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.
 9. راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی. اما می توانی خودت را تغییر دهی.
 10. راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است. از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند، اجتناب کن.
 11. راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.
 12. راز آرامش درون در یک زندگی ساده است. ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.
 13. راز آرامش درون در یک زندگی سالم است. هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.
 14. راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است. به آرمان هایت پاینده باش.
 15. راز آرامش درون در رفتار آزادانه است. رفتاری که بر آمده از خود واقعی ات باشد، نه افکار دیگران.
 16. راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی.
 17. راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است. این را بدان که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.
 18. راز آرامش در گله مند نبودن است. آنچه دنیا به تو می بخشد، در مقابل چیزی است که پیش تر ، تو به او بخشیده ای.
 19. راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.
 20. راز آرامش درون در این است که بر دشمن درونت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی.
 21. راز آرامش درون در تمرین اراده است. حتی اگر نفست به شدت مخالف باشد.
 22. راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.
 23. راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خود آنها را خوشحال کنی.
 24. راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیر و سلامت خود بدانی.
 25. راز آرامش درون در بی آزار بودن است. هرگز عمدا کسی را نرنجان.
 26. راز آرامش درون کار کردن ((درکنار دیگران)) است، نه ((در مقابل)) آنها.
به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید