داستان فوق العاده زیبا : عشق واقعی

یک روز آموزگار از دانش آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق ، بیان کنید؟

برخی از دانش آموزان گفتند با بخشیدن عشقشان را معنا می کنند. برخی «دادن گل و هدیه» و «حرف های دلنشین» را راه بیان عشق عنوان کردند. شماری دیگر هم گفتند «با هم بودن در تحمل رنجها و لذت بردن از خوشبختی» را راه بیان عشق می دانند.

در آن بین ، پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند،

داستان کوتاهی تعریف کرد:

یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقتی به بالای تپّه رسیدند درجا میخکوب شدند. یک قلاده ببر بزرگ، جلوی زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود. شوهر، تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود. رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر، جرات کوچک ترین حرکتی نداشتند. ببر، آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه، مرد زیست شناس فریاد زنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت. بلافاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد ضجه های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده ماند.

داستان به اینجا که رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن آن مرد. راوی  پرسید : آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخر زندگی اش چه فریاد می زد؟

بچه ها حدس زدند حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است! راوی جواب داد: نه، آخرین حرف مرد این بود که «عزیزم ، تو بهترین مونسم بودی.از پسرمان خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه عاشقت بود.››

قطره های بلورین اشک، صورت راوی را خیس کرده بود که ادامه داد: همه زیست شناسان می دانند ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام می دهد و یا فرار می کند. پدر من در آن لحظه وحشتناک ، با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد. این صادقانه ترین و بی ریاترین ترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود.


داستان عاشقانه پیانو

داستان عاشقانه پیانو

چشماشو بست و مثل هر شب انگشتاشو کشید روی دکمه های پیانو.صدای موسیقی فضای کوچیک کافی شاپ رو پر کرد.

روحش با صدای آروم و دلنواز موسیقی , موسیقی که خودش خلق می کرد اوج می گرفت.

چشماشو بست و مثل هر شب انگشتاشو کشید روی دکمه های پیانو.

صدای موسیقی فضای کوچیک کافی شاپ رو پر کرد.

روحش با صدای آروم و دلنواز موسیقی , موسیقی که خودش خلق می کرد اوج می گرفت.

مثه یه آدم عاشق , یه دیوونه , همه وجودش توی نت های موسیقی خلاصه می شد.

هیچ کس اونو نمی دید.

همه , همه آدمایی که می اومدن و می رفتن

همه آدمایی که جفت جفت دور میز میشستن و با هم راز و نیاز می کردن فقط براشون شنیدن یه موسیقی مهم بود.

از سکوت خوششون نمیومد.

اونم می زد.

غمناک می زد , شاد می زد , واسه دلش می زد , واسه دلشون می زد.

چشمش بسته بود و می زد.

صدای موسیقی براش مثه یه دریا بود.

بدون انتها , وسیع و آروم.

یه لحظه چشاشو باز کرد و در اولین لحظه نگاهش با نگاه یه دختر تلاقی کرد.

یه دختر با یه مانتوی سفید که درست روبروش کنار میز نشسته بود.

تنها نبود … با یه پسر با موهای بلند و قد کشیده.

چشمای دختر عجیب تکونش داد … یه لحظه نت موسیقی از دستش پرید و یادش رفت چی داره می زنه.

چشماشو از نگاه دختر دزدید و کشید روی دکمه های پیانو.

احساس کرد همه چیش به هم ریخته.

دختر داشت می خندید و با پسری که روبروش نشسته بود حرف می زد.

سعی کرد به خودش مسلط باشه.

یه ملودی شاد رو انتخاب کرد و شروع کرد به زدن.

نمی تونست چشاشو ببنده.

هر چند لحظه به صورت و چشای دختر نگاه می کرد.

سعی کرد قشنگ ترین اجراشو داشته باشه … فقط برای اون.

دختر غرق صحبت بود و مدام می خندید.

و اون داشت قشنگ ترین آهنگی رو که یاد داشت برای اون می زد.

یه لحظه چشاشو بست و سعی کرد دوباره خودش باشه ولی نتونست.

چشاشو که باز کرد دختر نبود.

یه لحظه مکث کرد و از جاش بلند شد و دور و برو نگاه کرد.

ولی اثری از دختر نبود.

نشست , غمگین ترین آهنگی رو که یاد داشت کشید روی دکمه های پیانو.

چشماشو بست و سعی کرد همه چیزو فراموش کنه.

شب بعد همون ساعت

وقتی که داشت جای خالی دختر رو نگاه می کرد دوباره اونو دید.

با همون مانتوی سفید

با همون پسر.

هردوشون نشستن پشت همون میز و مثل شب قبل با هم گفتن و خندیدن.

و اون برای دختر قشنگ ترین آهنگشو ,

مثل شب قبل با تموم وجود زد.

احساس می کرد چقدر موسیقی با وجود اون دختر براش لذت بخشه.

چقدر آرامش بخشه.

اون هیچ چی نمی خواست.. فقط دوس داشت برای گوشای اون دختر انگشتای کشیده شو روی پیانو بکشه.

دیگه نمی تونست چشماشو ببنده.

به دختر نگاه می کرد و با تموم احساسش فضای کافی شاپ رو با صدای موسیقی پر می کرد.
شب های متوالی همین طور گذشت.
هر روز سعی می کرد یه ملودی تازه یاد بگیره و شب اونو برای اون بزنه.
ولی دختر هیچ وقت حتی بهش نگاه هم نمی کرد.
ولی این براش مهم نبود.
از شادی دختر لذت می برد.
و بدترین شباش شبای نیومدن اون بود.
اصلا شوقی برای زدن نداشت و فقط بدون انگیزه انگشتاشو روی دکمه ها فشار می داد و توی خودش فرو می رفت.
سه شب بود که اون نیومده بود.
سه شب تلخ و سرد.
و شب چهارم که دختر با همون پسراومد … احساس کرد دوباره زنده شده.
دوباره نت های موسیقی از دلش به نوک انگشتاش پر می کشید و صدای موسیقی با قطره های اشکش مخلوط می شد.
اونشب دختر غمگین بود.
پسربا صدای بلند حرف می زد و دختر آروم اشک می ریخت.
سعی کرد یه موسیقی آروم بزنه … دل توی دلش نبود.
دوست داشت از جاش بلند شه و با انگشتاش اشکای دخترو از صورتش پاک کنه.
ولی تموم این نیازشو توی موسیقی که می زد خلاصه می کرد.
نمی تونست گریه دختر رو ببینه.
چشماشو بست و غمگین ترین آهنگشو
به خاطر اشک های دختر نواخت.

همه چیشو از دست داده بود.
زندگیش و فکرش و ذکرش تو چشمای دختری که نمی شناخت خلاصه شده بود.
یه جور بغض بسته سخت
یه نوع احساسی که نمی شناخت
یه حس زیر پوستی داغ
تنشو می سوزوند.
قرار نبود که عاشق بشه …
عاشق کسی که نمی شناخت.
ولی شده بود … بدجورم شده بود.
احساس گناه می کرد.
ولی چاره ای هم نداشت … هر شب مثل شب قبل مثل شب اول … فقط برای اون می زد.

یک ماه ازش بی خبر بود.
یک ماه که براش یک سال گذشت.
هیچ چی بدون اون براش معنی نداشت.
چشماش روی همون میز و صندلی همیشه خالی دنبال نگاه دختر می گشت.
و صدای موسیقی بدون اون براش عذاب آور بود.
ضعیف شده بود … با پوست صورت کشیده و چشمای گود افتاده …
آرزوش فقط یه بار دیگه
دیدن اون دختر بود.
یه بار نه … برای همیشه.
اون شب … بعد از یه ماه … وقتی که داشت بازم با چشمای بسته و نمناکش با انگشتاش به پیانو جون می داد دختر
با همون پسراز در اومد تو.
نتونست ازجاش بلند نشه.
بلند شد و لبخندی از عمق دلش نشست روی لباش.
بغضش داشت می شکست و تموم سعیشو می کرد که خودشو نگه داره.
دلش می خواست داد بزنه … تو کجایی آخه.
دوباره نشست و سعی کرد توی سلولای به ریخته مغزش نت های شاد و پر انرژی رو جمع کنه و فقط برای ورود اون
و برای خود اون بزنه.
و شروع کرد.
دختر و پسرهمون جای همیشگی نشستن.
و دختر مثل همیشه حتی یه نگاه خشک و خالی هم بهش نکرد.
نگاهش از روی صورت دختر لغزید روی انگشتای اون و درخشش یک حلقه زرد چشمشو زد.
یه لحظه انگشتاش بی حرکت موند و دلش از توی سینه اش لغزید پایین.
چند لحظه سکوت توجه همه رو به اون جلب کرد و خودشو زیر نگاه سنگین آدمای دور و برش حس کرد.
سعی کرد دوباره تمرکز کنه و دوباره انگشتاشو به حرکت انداخت.
سرشو که آورد بالا نگاهش با نگاه دختر تلاقی کرد.
– ببخشید اگه میشه یه آهنگ شاد بزنید … به خاطر ازدواج من و سامان …. امکان داره ؟
صداش در نمی اومد.
آب دهنشو قورت داد و تموم انرژیشو مصرف کرد تا بگه :
– حتما..
یه نفس عمیق کشید و شاد ترین آهنگی رو که یاد داشت با تموم وجودش
فقط برای اون
مثل همیشه
فقط برای اون زد
اما هیچکس اونشب از لا به لای اون موسیقی شاد
نتونست اشک های گرم اونو که از زیر پلک هاش دونه دونه می چکید ببینه
پلک هایی که با خودش عهد بست برای همیشه بسته نگهشون داره
دختر می خندید
پسر می خندید
و یک نفر که هیچکس اونو نمی دید
آروم و بی صدا
پشت نت های شاد موسیقی
بغض شکسته شو توی سینه رها می کرد.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین

7 دیدگاه

 1. رضا

  خب اگ حرکت نمی کرد که ببر هیج کدوم نمی خورد مگ نگفت ببر به کسی حمله می کنه که حرکت کنه یا فرار کنه

 2. فرناز

  داستان واقعا زیبایی بود بی نظیر و کامل

 3. ترنم

  بسيار زيبا و بي نظير بود بي اختيار اشكم سرازير شد .

 4. محدثه

  ب نظرمن ک هنوزم همچین عشقایی وجود داره

 5. شعله

  داستان زيبايي بود.ميدوني ادم با خوندن اينجور داستانا انتظارش از عشق بالا ميره و وقتي با واقعيت-نبود عشق و عاشق و…-مواجه ميشه يه حس بدي بهش دست ميده.يه جورايي …نميدونم چطور بگم…هيچي…داستان خوبي بود.كاش واقعي بود

 6. hedika

  عشق واقعی تو گذشته یه داستان بود شاید داستانی واقعی اما این روزا افسانه شده
  داستانتون خیلی قشنگ و اما در این دوره، تخیلی بود

 7. faezeh

  عالي بود.

نظر خود را بیان کنید