حق بیمه اختیاری و مشاغل آزاد در سال 1401 چقدر است؟

تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

حق بیمه اختیاری و مشاغل آزاد در سال 1401 چقدر است؟

حق بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

برای برخورداری از خدمات بیمه باید حق بیمه پرداخت شود. در ادامه خواهید دانست حق بیمه اختیاری و مشاغل آزاد در سال 1401 چقدر است.


حق بیمه اختیاری و مشاغل آزاد در سال 1401 چقدر است؟

نرخ اختیاری و بیمه آزاد هر ساله بر اساس میزان حقوق دریافتی، حق مسکن و سایر موارد توسط وزارت کار تعیین می‌شود و مقدار آن متغیر است و این میزان در ماه‌های 30 روز با 31 متفاوت است. با این وجود از آنجاییکه میزان این مبلغ به طور رسمی از طرف سازمان تامین اجتماعی معین نشده است، حق بیمه اختیاری و مشاغل آزاد در سال 1401 با توجه به افزایش 57 درصدی مشخص شده است و میزان آن به شرح زیر است:

 1. مشاغل آزاد 12 درصد (شامل تعهدات بازنشستگی و فوت بعد از آن)
 • مبلغ در ماه های 31 روزه شش ماهه اول سال: 518/289 تومان
 • مبلغ در ماه های 30 روزه شش ماهه دوم سال: 501/570 تومان
 1. مشاغل آزاد 14 درصد (شامل تعهدات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از آن)
 • مبلغ در ماه های 31 روزه شش ماهه اول سال: 604/670 تومان
 • مبلغ در ماه های 30 روزه شش ماهه دوم سال:  585/165 تومان
 1. مشاغل آزاد 18 درصد ( شامل تعهدات بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی)
 • مبلغ در ماه های 31 روزه شش ماهه اول سال: 777/433 تومان
 • مبلغ در ماه های 30 روزه شش ماهه دوم سال: 752/355 تومان

در حال حاضر سرانه درمان برای هر فرد به صورت قطعی تعیین نشده است و به طور موقت مبلغ 71/600 در نظر گرفته شده است.

فرمول محسابه نرخ حق بیمه در سال جاری با سال‌های قبل تفاوتی ندارد اما میزان آن نسبت به چند سال اخیر چند درصد افزایش یافته است. به این ترتیب نرخ بیمه اختیاری و آزاد در سال 1401 به شرح زیر است:

 1. مبلغ قابل پرداخت برای کارفرما (سهم کارفرما):
 • ماه های 30 روزه: 8/522/639 ﷼
 • ماه های 31 روزه: 8/726/226 ﷼
 1. مبلغ قابل پرداخت برای کارگر (سهم کارگر):
 • ماه های 30 روزه: 2/593/847 ﷼
 • ماه های 31 روزه: 2/655/808 ﷼
 1. مبلغ کل حق بیمه قابل پرداخت:
 • ماه های 30 روزه: 11/116/485 ﷼
 • ماه های 31 روزه: 11/382/035 ﷼
همچنین بخوانید: بیشترین سود سپرده بانک ها در سال 1401 به چه میزان است؟

تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد


بیمه اختیاری چیست؟

بیمه اختیاری نوعی بیمه است که افرادی که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند از آن استفاده می‌کنند. برای دریافت این بیمه فرد متقاضی با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی قراردادی منعقد می‌کند که طی آن مبلغ بیمه توسط وی تعیین می‌گردد. به این ترتیب فرد ماهیانه در تاریخ مشخص مبلغ تعیین شده را به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کند و در غیر این صورت بیمه اختیاری اتخاذ شده باطل می‌شود و لازم به ثبت نام مجدد است.

این بیمه اغلب مورد نظر افرادی است که تا پیش از این تحت بیمه اجتماعی بوده و به علت عدم اشتغال از بیمه این سازمان خارج شده اند، این افراد با دارا بودن حداقل سابقه سی روزه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، می‌توانند از بیمه اختیاری استفاده کنند. باید توجه شود که بیمه بیکاری به افرادی دارای بیمه اختیاری تعلق نمی‌گیرد. اما دیگر خدمات با پرداخت هزینه سرانه شامل آن می‌شوند از جمله بیمه درمانی.


بیمه مشاغل آزاد چیست؟

بیمه مشاغل آزاد به شرایطی تعلق می‌گیرد که فرد از بیمه اجباری استفاده نکرده و از بیمه خویش فرما بهره می‌برد. این بیمه اغلب مورد توجه مشاغل آزاد است. شرایط و ضوابط استفاده از بیمه مشاغل آزاد عبارتند از:

 • از مهمترین شرایط استفاده از بیمه مشاغل آزاد محدودیت سنی است. افراد بالای 50 سال نمی‌توانند از آن استفاده کنند. افراد بالای 50 سال متقاضی استفاده از آن باید در ازای هر سال افزایش از 50 سال، به یک سال سابقه قبلی پرداخت بیمه داشته باشند.
 • چنانچه فرد 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، بدون لحاظ محدودیت سنی قادر به استفاده از بیمه مشاغل آزاد خواهد بود.
 • پس از 5 سال پرداخت بیمه مشاغل آزاد، نحوه محاسبه حق بیمه تغییر خواهد کرد.
 • بیمه مشاغل آزاد بازنشستگی و فوت را نیز شامل می‌شود اما میزان بیمه برای آنها با نرخ 12 درصد محاسبه می‌گردد.

تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

 • بیمه اختیاری برای خدماتی از قبیل بازنشستگی، کفن و دفن، پروتز و اروتز و از کار افتادگی 26 درصد تعیین شده است. در بیمه مشاغل آزاد این مقدار هر کدام از این موارد درصد درخواستی به طور جداگانه محاسبه می‌شود.
 • بیمه مشاغل آزاد محدودیت سنی (50 سال) دارد و بیمه اختیاری ندارد.
 • در بیمه مشاغل آزاد پس از 5 سال سابقه بیمه نحوه محاسبه نرخ تغییر می‌کند اما در بیمه اختیاری حق بیمه طی 30 سال به طور یکسان محاسبه می‌گردد.
 • نرخ بیمه اختیاری 26 درصد می باشد اما در بیمه مشاغل آزاد این مبلغ بر اساس مبلغ تعیین شده در ابتدای قرارداد محاسبه می‌گردد.

سخن آخر

در این پست به تفکیک حق بیمه اختیاری و مشاغل آزاد را شرح داده و به تفاوت بین حق بیمه اختیاری و مشاغل آزاد پرداختیم. اگر این مطلب را مفید می‌دانید می‌توانید آن را در سایر شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.


نظر خود را بیان کنید