هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده(۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-مصوب ۱۳۸۰- تعرفه خدمات پزشکی برای سال ۹۱ را تصویب کرد.

سلامت

 

 

بر این اساس، صدور پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو یک میلیون و ۷۴۰ هزار یال، تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو ۵۲۰ هزار ریال، صدور پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته‌بندی ۸۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

همچنین برای صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه داروسازی و کارگاه‌های مختلف مواد اولیه و بسته‌بندی دارویی ۵۶۰ هزار ریال، صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاه‌های مواد خوراکی، آشامیدنی، مواد اولیه بسته‌بندی ظروف ۵۶۰ هزار ریال، صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاه‌های مواد آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه بسته‌بندی و ظروف ۵۶۰ هزار ریال تعیین کرده است.

بر این اساس، برای صدور پروانه تأسیس کارخانه داروسازی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و کارخانه تجهیزات و ملزومات پزشک، دندانپزشکی و آزمایشگاهی پنج میلیون و ۶۶۰ هزار ریال ، صدور پروانه تأسیس کارگاه و مراکز نگهداری دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی یک میلیون و ۸۸۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین تعرفه آزمایش (بررسی فنی) تجهیزات، دستگاه‌ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی نیز ۴۰۰ هزار ریال است.

براساس این مصوبه، صدور پروانه دائم پزشک، دندانپزشک، دکترای علوم آزمایشگاهی، داروساز ۲۲۰ هزار ریال، صدور پروانه موقت پزشک، دندانپزشک، دکترای علوم آزمایشگاهی، داروساز ۹۰ هزار تعیین شده است.

بر این اساس، صدور پروانه بهره‌برداری بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی سه میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، صدور پروانه بهره‌برداری بیمارستان ۱۰۰ تا ۵۰۰ تختخوابی در تهران و پنج شهر بزرگ شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز پنج میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین، صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در تهران و پنج شهر بزرگ ۷۳۰ هزار ریال ، صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرهای دانشگاهی ۴۸۰ هزار ریال، صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرها ۳۴۰ هزار ریال ، تمدید پروانه بهره‌برداری بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی در تهران و پنج شهر بزرگ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ، تمدید پروانه بهره‌برداری بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی ۶۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

همچنین صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی در تهران و پنج شهر بزرگ شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال ، صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر ۱۰۰ تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی هفت میلیون و ۷۰۰ هزار ریال است.

بر این اساس، بررسی درخواست اعزام بیماران به خارج از کشور (کمیسیون تخصصی در تهران) ۶۰ هزار ریال ، تجدیدنظر بررسی درخواست اعزام بیماران به خارج از کشور ۶۰ هزار ریال، رسیدگی به مرخصی استعلاجی ۱۵ هزار ریال ، تجدیدنظر رسیدگی به مرخصی استعلاجی ــ ۳۰ هزار ریال تعیین شده است.

بر اساس این مصوبه، صدور، تمدید و انتقال کارت بهداشتی جهت مراکز عرضه مواد غذایی، فروشگاههای کوچک مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آرایشگاهها ۱۵۰ هزار ریال، صدور، تمدید و انتقال کارت بهداشتی برای مراکز دارای محلهای طبخ، ماشینهای حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۲۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ شده است.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید