مجله آلامتو

بنزين 8 نرخی می‌شود!

در حال حاضر بنزين در جايگاه‌ها با توجه به نوع سهميه آن به چند قيمت فروخته می‌شود. حال سوال اينجاست كه در صورت افزايش قيمت سوخت، تكليف بنزين ذخيره شده در كارت‌های سوخت چه خواهد شد؟

 
ایسنا:با توجه به این كه مسوولان وعده داده‌اند، بنزین ذخیره شده در كارت‌های سوخت كه قبل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها شارژ شده است، با همان قیمت100 و 150 تومان و بدون قید زمانی قابل مصرف باشد، براساس آمارمنتشر شده تا كنون حجم بنزین 100 تومانی موجود در كارت‌های سوخت به صفر نرسیده است و به طور تقریبی حدود بنزین مورد نظر در كارت‌ها 200 تا 300 میلیون لیتر برآورد می‌شود.
 
از سوی دیگر با افزایش قیمت سوخت، بنزین معمولی نیمه یارانه‌ای هر لیتر 400 تومان، بنزین معمولی آزاد هر لیتر 700 تومان و بنزین سوپر نیمه یارانه‌ای و آزاد به ترتیب هر لیتر 500 و800 تومان عرضه می‌شود. این گونه بعد از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، بنزین با شش نرخ عرضه می‌شود.
 
در صورت افزایش مجدد قیمت بنزین و عرضه ذخیره سهمیه‌های بنزین با همان قیمت گذشته، این بار این فرآورده نفتی با هشت نرخ در جایگاه‌های عرضه سوخت به فروش خواهد رفت. در این حالت بازهم باید شركت ملی پخش‌فرآورده‌های نفتی در سامانه عرضه سوخت خود تغییراتی ایجاد كند.
 
این در حالی است كه با توجه به این كه طبق برنامه باید سهمیه بنزین مناطق گرمسیری خردادماه به كارت سوخت تاكسی‌داران این مناطق واریز می‌شد، اما با گذشت دو ماه از آن، عرضه بنزین مناطق گرمسیری به علت فراهم نبودن شرایط سامانه پرداخت سوخت به تاخیر افتاده است و زمان عرضه این سهمیه در ابهام قرار دارد. حال مشخص نیست، شرایط عرضه بنزین با هشت نرخ چه زمانی فراهم شود.
 
با این وجود و در صورت افزایش قیمت بنزین، باید دید شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران توانایی دارد كه بنزین را با هشت نرخ عرضه كند یا این‌كه در صورت افزایش قیمت مجدد، ذخیره بنزین در كارت‌های سوخت با قیمت جدید محاسبه می‌شود؟

 
منبع:isna.ir

گردآوری: آلامتو

 

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین

نظر خود را بیان کنید