اس ام اس فلسفی برگرفته از بهترین جملات و سخنان بهمن۸۹


نخستین نشانه فساد ترک صداقت است. «میشل دو مونتی» ….

.

.

.

در شادی علت باشیم نه شریک ، و در غم شریک باشیم نه علت !! (زرتشت)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

و آنگاه که تنها شدی

و در جستو جوی تکیه گاه مطمئنی هستی

بر من توکل کن

(قرآن کریم)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچ گناهی تا ابد از دیدگان مردم مخفی نخواهد ماند

و روزی گناه گناه کار برای همه اشکار می شود (شکسپیر )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آنچه که هستی، هدیه خداوند است به تو
آنچه که می شوی، هدیه توست به خداوند
پس بی نظیر باش

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مرد بزرگ کسی است که در ســـینه قلبی کودکانه داشته باشد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک می ریزد.. زندگی به رنج کشیدنش می ارزد!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

موزارت : بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. دانته

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد. «زرتشت»

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

میانه‌روی در خرج یک نیمه معیشت است،دوستی با مردم یک نیمه عقل و خوب پرسیدن یک نیمه دانش.
«رسول‌اکرم(ص)»

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خوشبختی پروانه است. اگر او را دنبال کنید از شما می گریزد ولی اگر آرام بنشینید، روی سر شما خواهد نش
ست. “ هیوم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند ، پس تو را چه غم که اینقدراحساس تنهایی میکنی ، بدان در تنها ترین لحظات و در هر شرایط

خداوند با توست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در دشمنی دورنگی نیست. کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند.

دکتر شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دراین دنیا خود راباکسی مقایسه نکنید،زیرا به خودتان توهین کرده اید!!

بونی بلیر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ماها نیازی به کتاب‌های «تعبیر خواب» نداریم
یا ترس‌های‌مان را خواب می‌بینیم
یا نداشته‌های‌مان را

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یادت باشه همیشه خودتو بنداز تا بگیرنت

چون اگه خودتو بگیری میندازنت..!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق …

دوست داشتن است

بی “دوست”

“داشتن” کار تجّار است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همیشه یکی پیدا میشه که هُلت بده
چه نشسته باشی روی تاب
چه ایستاده باشی لبه ی پرتگاه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خبرت هست که مرغان سحر می گویند

آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی ارزش دویدن دارد ، حتی با کفشهای پاره !!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آسمان فرصت پرواز بلندی است
قصٌه این است چه اندازه کبوتر باشی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آدم نادان فرشته نجات را به تله می اندازد

 

گردآوری: آلامتو

 

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید