مجله آلامتو

دست شما درد نکنه با این شپش کشتنتون
قاسم آقا کچل شدم ـ ز دست حضرت شپش
به بین چگونه می‌برد ـ به زیر جامعه ام یورش
چسبیده این کیف مرا ـ نمی‌خوره ز جاش تکون

 

دست شما درد نکنه با این شپش کشتنتون
گقتی که می‌کشم اگر ـ شپش نباشه فیل باشه
سلاح من اگر شده ـ کلنگ و دسته بیل باشه
بر همه جهانیان – قدرت خود دهم نشون

دست شما درد نکنه با این شپش کشتنتون
پشه نگو بلا بگو ـ بلای جان ما بگو
زشت و کثیف و بد ادا ـ بد گل و بد لقا بگو
بیا و راه چاره ای ـ بخاطر خدا بگو
خیز و نما زجامه ام ـ دشمن پست را برون

دست شما درد نکنه با این شپش کشتنتون
اتول چو می‌شوی سوار ـ شپش تو را شود انیس
زخون گرم و داغ تو ـ فتد دمی بلفت و لیس
نمی هراسد از کسی ـ نه از رئیس نه از پلیس
خلاصه بعد مدتی ـ کشد تو را به خاک و خون
دست شما درد نکنه با این شپش کشتنتون

به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین

نظر خود را بیان کنید