مجله آلامتو

بعضی از اشخاص در مغزشان ، کنشگرایی شدیدتری در پردازش‌های هیجانی دارند. پژوهش‌های جدید نشان میدهد ، در واقع آنهایی که دارای ژنتیک خاصی هستند نسبت به سایر اطرافیانشان ، احساسات مثبت و منفی قوی‌تری را تجربه میکنند.این ژنتیک خاص تقریبا در 50 درصد از سفید پوستان وجود دارد.در این افراد ، احساسات همراه با کنشگرایی‌های شدیدتری در نواحی مغز که به پردازش هیجانی مربوط میشود ، رخ میدهد.

این تحقیقات میتواند به توضیح این موضوع کمک کند که چرا بعضی از افراد بطور خاص مستعد اختلال تنش‌زای پس از رویداد یا PSTD هستند.پروفسور ربکا تاد ، سرپرست تحقیقات میگوید : ” انسانها واقعا نگاه‌شان به دنیا متفاوت است . برای کسانی که حامل این ژن هستند ، امور احساسی و هیجانی در جهان پیرامونشان بسیار واضح‌تر و برجسته‌تر است ” .

این ژن ADRA2b نام دارد و نوراپی نفرین انتقال دهنده عصبی را کنترل و تنظیم میکند.

احساسات

پرفسور ادم اندرسون یکی دیگر از سرپرستان این تحقیقات میگوید : ” احساسات و عواطف تنها مربوط به آنچه که از دنیا احساس میکنیم نمی‌باشد بلکه چگونگی مداخله و تاثیر مغز روی درک و پذیرش ما از پیرامونمان هم مطرح است.ژن‌های ما روی نوع نگاه ما به جنبه‌های مثبت و منفی دنیای‌مان تاثیر میگذارند و اینچنین ما به این باور میرسیم که دنیا بیشتر نعمت و پاداش است یا تنبیه و هراس”.

در بعضی مواقع ، واکنش‌های احساسی و هیجانی میتواند مفید باشد.به گفته پروسور تاد : ” افراد حامل این ژن ، شبکه‌ای درمغزشان دارند که برای برآورد کردن و نتیجه گیری امور احساسی مرتبط به هم ، نقش مهمی دارد.در موقعیت هایی که پیداکردن و درک ارتباطات در محیط ، مهم و ضروری است این ژن یک امتیاز و نقطه قوت محسوب میشود ” .

به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین

نظر خود را بیان کنید