مجله آلامتو

پس از چندینکه نان تهران خوب شده بود دوباره مرتجع شده(!) و معلوم نیست که در اثر سرگرمی روسا به انتخابات یا علت دیگری رو به خرابی نهاده است.

 

قلوه سنگ و خاک اره که از یادگارهای استبداد صغیر حکومت گذشته است در آن زیاد دیده می شود و این نه تنها برای سلامتی مردم ضرر دارد بلکه چون عده ای از مردم را مریض می‌کند برای وکیل شدن روسای دوایر دولتی و رفقایشان نیز که احتیاج به اشخاص سالم و حاضر برای رای دارند.

یکی از کارشناسهای مالیخولیایی ما که سابقه زیادی در چرند گویی دارد، معتقد است که عمل خرابی نان زیر سر دولت است و دولت چون قرینه ساز زبر دستی است مخصوصا نان تهران را خراب کرده که با خرابی انتخابات آزاد مطابقت نماید.
 به عقیده ما بهتر است که در این چند روزی که از عمر انتخابات باقی مانده نان گندم حسابی به مردم بدهند تا همه با جان و دل رای خودشان را در صندوق‌ها بیاندازند و وقتی‌ که انتخابات تمام شد و بوجود مردم احتیاج نبود هر کاه و یونجه ای که می خواهند در نان داخل کنند!

به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین

نظر خود را بیان کنید