مجله آلامتو

احتمالا قدیمی ترین بازی روی زمین، طناب کشی باشد, ولی نه بین انسان ها، بلکه در داخل یک سلول. نیرویی که برای این طناب‌کشی استفاده می‌شود صدمیلیارد بار ضعیف‌تر از طناب‌کشی انسان‌هاست.

مجید جویا: احتمالا قدیمی‌ترین بازی روی زمین، طناب کشی باشد, ولی نه بین انسان ها، بلکه در داخل یک سلول. سلول‌ها از این بازی برای تقسیم سلولی استفاده می‌کنند، و حالا پژوهشگران توانسته‌اند به اندازه‌گیری نیرو‌های وارد شده در زمانی بپردازند که یک تک سلولی این بازی را آنجام می‌دهد.


به گزارش نیوساینتیست، هیروزاکو تانیموتو و ماسیکی سانو در دانشگاه توکیوی ژاپن، به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که چه چیزی در طول تقسیم دیکتیوستلیوم (یک کپک لجنی که در تمام دوران تکامل حیات بر روی زمین، هیچ تغییری نداشته است) رخ می‌دهد. این کپک از برآمدگی‌ها یا «پاها»ی کوچکی برای کشیدن خود بر روی یک سطح استفاده می‌کند.

این دو نفر، کپک را بر روی سطح انعطاف پذیری قرار دادند که با مهره‌های فلورئورسان احاطه شده بود و با استفاده از میکروسکوپ نیروی کششی متوجه شدند که چطور این جاندار الگوی مهره‌ها را تغییر شکل می‌دهد: هرچه تغییر شکل بیشتر باشد، نیرو نیز بزرگ‌تر خواهد بود.
زمانی که دیکتیوستلیوم حرکت می‌کند، معمولا نیرویی معادل 10 نانونیوتن (هر نانو معادل یک میلیاردیوم است) اعمال می‌کند، اما این دونفر دریافتند که این مقدار در هنگام تقسیم دوبرابر می‌شود. این امر سبب می‌شود تا سلول از پایه‌اش برای کشیدن خود در مسیرهای مخالف هم استفاده کند و این مثل این است که با خودش بازی طناب کشی را انجام دهد.

به گفته تانیموتو نیروهای درگیر در این طناب کشی، در حدود 100 میلیارد بار کوچک‌تر از نیروی‌هایی هستند که انسان در بازی خود به کارمی‌برد.

به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین

نظر خود را بیان کنید