مجله آلامتو

بر اساس جديد ترين آمارها در ايران 43 درصد دختران و 64 درصد پسران تجربه مصرف قليان، 4/24 درصد دانش آموزان پسر تجربه مصرف مشروبات الکلي و بيش‌از 35 درصد از دانش آموزان پسر سيگار مي کشند.

به گزارش خبرآنلاین، بررسي جديدترين پژوهش‌هاي مستند و دانشگاهي کشور حاکي از افزايش ميزان شيوع مصرف سيگار و مواد دخاني در ميان دانش آموزان ايراني است. اگر چه مسئولان مسئولان آموزش و پرورش طي سال‌هاي اخير شيوع مصرف سيگار و مواد دخاني در مدارس را قويا تکذيب کرده اند اما بر اساس آخرين پژوهش‌هاي صورت طي سال‌هاي 1388 تا 1390 در زمينه مصرف سيگار در دانشگاه علوم پزشکي تهران و مصرف مواد دخاني سبک و سنگين در دانشگاه تربيت معلم ، تجربه مصرف سيگار در پسران و دختران تهراني به ترتيب 35 و 9/26 درصد بود.

همچنين 64 درصد دانش آموزان پسر بررسي شده و 43 درصد از دختران تجربه مصرف قليان دارند در حالي پيش از اين هشدارهايي در رابطه با افزايش ميزان مصرف قليان از سوي آسيب شناسان داده شده بود.

مصرف مشروبات الکلي در ميان دانش آموزان نيز به مرز هشدار دهنده اي رسيده است و بر اساس پژوهشي در دانشگاه تربيت معلم تهران 4/24 درصد دانش آموزان پسر و 2/4درصد دانش آموزان دختر تا کنون مشروبات الکلي را مصرف کرده اند.

بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت روزانه بين 8 تا 10 هزار جوان شروع به مصرف فروآورده‌هاي دخاني مي کنند که اکثر آنها در کشورهاي درحال توسعه زندگي مي کنند. از آنجا که بيش از 70 درصد از نوجوانان 10 تا 19 ساله کشور در حال تحصيل هستند و مدرسه به عنوان اولين محيط اجتماعي آموزشي بعد از خانواده از اهميت بسزايي در شکل گيري رفتار‌هاي فرد برخوردار است، بررسي ميزان مصرف سيگار در مدارس از اهميت ويژه اي برخوردار است.

افزايش ميزان مصرف سيگار در ميان دانش آموزان در کلان شهر‌هاي کشور به خصوص شهر تهران به شکلي است که در پژوهش ديگري در شهر رشت شيوع تجربه مصرف سيگار و کشيدن گاه گاهي در ميان افراد سيگاري در پسران دبيرستان به ترتيب 15 درصد و 6/54درصد گزارش شده است. همچنين مطالعه که در سال 1382 در شهر تهران صورت گرفت شيوع کشيدن سيگار به صورت گاه گاهي را در دانش آموزان دبيرستاني 2/28 درصد عنوان کرده بودند.

خانه، بيشترين مکان کشيدن سيگار

نتايج پژوهش صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکي تهران نشان مي دهد محل کشيدن سيگار در کل دانش آموزان مصرف کننده فعلي سيگار 37.8 درصد در خانه خود بود که بيشترين ميزان را نشان مي دهد. همچنين بيشترين مکان کشيدن سيگار در پسران مصرف کننده فعلي 6/36 درصد در مکان‌هاي عمومي مانند پارک و خيابان و در دختران 6/51 درصد در خانه خود بوده است.

در اين پژوهش که بيش از 4523 دانش آموز مورد بررسي قرار گرفته اند که بر اساس نتايج آن بيشترين درصد فراواني نحوه دستيابي به سيگار مصرفي در دانش آموزان طي بررسي‌هاي صورت گرفته خريد از فروشگاه يا مغازه به ميزان 38.8 درصد بود که 5/61 درصد از دانش آموزان دختر و 6/74 درصد از دانش آموزان پسر مصرف کننده سيگار جهت تهيه سيگار مصرفي خود پول پرداخت کرده‌اند.

از سوي ديگر براساس نتيج اين پژوهش در دانشگاه علوم پزشکي تهران و در نظر خواهي انجام شده در خصوص قصد کشيدن سيگار در يک سال و پنج سال آينده در ميان دانش آموزان مصرف‌کننده فعلي سيگار 24.1 درصد احتمال دادند در يک سال و 1/33 درصد در پنج سال آينده سيگار خواهند کشيد.

به عبارت ديگر از هر 10 دانش‌آموز مصرف‌‌کننده سيگار تقريبا سه نفر قصد ادامه مصرف را در يک سال و 5 سال آنده را داشته‌اند.

همچنين مقايسه قرار گيري در معرض دود سيگار در دو گروه مصرف‌کننده فعلي سيگار و غيرسيگاري نشان داده است که گروه دانش آموزان مصرف‌کننده فعلي سيگار 66.7 درصد و در گروه دانش‌آموزان غيرسيگاري 7/32 درصد در خانه در معرض دود سيگار بوده اند و 78 درصد از دانش‌آموزان مصرف‌کننده فعلي سيگار علاوه بر خانه در محلي ديگر در معرض دو سيگار بوده اند. نتايج حاصل از اين مطالعه حاکي از بالا بودن مصرف سيگار در ميان نوجوانان است. به نحوي که از هر 10 دانش‌آموز سه نفر تجربه کشيدن سيگار را داشته‌اند.

57 درصد دانش آموزان حداقل يک نوع مواد دخاني را تجربه کرده‌اند

همچنين بر اساس تحقيق ديگري در دانشگاه تربيت معلم تهران در ميان دانش آموزان447 دانش‌آموز کرجي 57 درصد از دانش آموزان مورد مطالعه گزارش کردند که حداقل يک بار در طول عمر خود يک نوع ماده شامل سيگار، قليان، مشروبات الکلي، و ساير مواد را امتحان کرده اند.

به طوريکه از ميان 447 نفر از دانش آموزان دختر و پسر سال‌هاي اول، دوم و سوم متوسطه 57 درصد معادل 255 نفر حداقل يک بار در طول عمر سابقه مصرف مواد (با احتساب سيگار) داشته‌اند.

نتايج پژوهش دانشگاه تربيت معلم در ميان دانش آموزان نشان مي دهد 1/43 درصد از دانش آموزان دختر بررسي شده مصرف‌کننده قليان هستند و 24.4 درصد پسران نيز مصرف کننده مشروبات الکلي هستند و يا آن را تجربه کرده‌اند.

به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین

نظر خود را بیان کنید