تعبیر خواب پرندگان

تعبیر خواب آنلاین پرندگان.


ADS
ADS

فهرست تعبیر خواب پرندگان

مرغ عشق Budgerigar

مرغ عشق

مرغ عشق(نام رایج در ایران), به لاتین Melopsittacus undulatus یا باجریگار(به انگلیسی: budgerigar) و نیز…

عقاب eagle

عقاب

حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب ، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود،…

گنجشک Sparrow

گنجشک

گنجشک ظاهرا بی آزار است ولی برای مزارع و سر درختی ها و میوه ها…

کرکس Vulture

کرکس

ديدن کرکس در خواب به هيچ وجه خوب نيست. کرکس دشمني است بدخواه و صبور…

قناری Canary

قناری

قناري مرغ غم و رنج و مرغ بيماری است و رنجوري به خصوص اگر زرد…

طاووس Peacock

طاووس

طاووس فريب زيبايي هاست و چون گوشت اين مرغ دلفريب و چشم گير خوردني نيست…

سار starling

سار

سار نيز مثل پرستو از مرغان مهاجر است که در آغاز سرما مي رود و…

خروس rooster

خروس

سال خروس؛ خروس منادي و بشير است. نداي خير و خوبي و صلح و نيکي…

1 2

تعبیر خواب بر اساس الفبا
اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا