مجله آلامتو

تعبیر خواب انواع میوه

تعبیر خواب آنلاین انواع میوه و سبزی جات.فهرست تعبیر خواب انواع میوه

چغاله بادام
چغاله

چغاله در خواب مالی است حرام یا پولی است که به ناحق نصیب بیننده خواب می شود. چغاله بادام در…

انگور سبز grapes_on_white
انگور

حضرت دانيال گويد: خوردن انگور سياه به وقت خود غم و اندوه بود و بي وقت، ترس و بيم بود.…

زغال اخته blueberries
زغال اخته

دیدن بلوبری تازه یا آب ان در خواب نشان دهنده خوش شانسی؛ اتفاقات خوب، فراوانی و ثروت؛ آغاز  اتفاقات جدید…

میوه به
به

دسته اي از معبران اصلا درباره میوه به چيزي ننوشته اند. گوئي در منطقه اي که آن ها مي زيسته…

آلو Plum
آلو

آلو ديدن در خواب اگر سرخ و سياه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولي…

گلابی
گلابی

تعبیر خواب گلابی کام دل است و چیزی است که شما آن را به شدت دوست دارید و مدتها ست…

گیلاس Cherry
گیلاس

گيلاس اگر در فصل خودش در خواب ديده شود تعبيري ندارد ولي اگر در غير فصل مثلا در زماني که…

غوره unripe-grapes
غوره

اگر در خواب ببينيد که غوره داريد يا بر درخت است و آن درخت در تملک شماست يا جايي قرار…


تعبیر خواب بر اساس الفبا
اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا