تعبیر خواب خوراکی

تعبیر خواب آنلاین انواع غذا و خوراکی.


ADS
ADS

فهرست تعبیر خواب خوراکی

تعبیر خواب خیار
خیار

خیار طراوت و تازگی و خوشدلی و نشاط است و زنی است زیبا و رعنا و جلیس و انیس. دیدن…

کالباس
کالباس

کالباس مال و نعمتی است که زحمت به دست آوردن و تهیه آن را دیگری کشیده و بهره برداریش به…

چغندر
چغندر

معبران در مورد چغندر نوشته اند غم و اندوه است و بهتر اینست که خورده نشود و بیننده خواب آن…

سنجد در خواب
سنجد

سنجد در خواب های ما اشاره به مال و خواسته ای است کم بها اما مفید فایده که با رنج…

چغاله بادام
چغاله

چغاله در خواب مالی است حرام یا پولی است که به ناحق نصیب بیننده خواب می شود. چغاله بادام در…

شیر milk
شیر(خوراکی)

شير _ لبن _ شير خوردني در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص اگر شير حيوانات…

تعبیر خواب میوه
میوه

ديدن ميوه به طور عام در خواب خير و برکت و نعمت است ولي ميوه ها يک تعبير خاصي دارند…

برنج rice
برنج

برنج از غلاتي است که با زحمت و تلاش و کوشش بسيار فراهم مي شود و ديدن برنج در خواب…

1 2 3 7

تعبیر خواب بر اساس الفبا
اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا