مجله آلامتو

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب آنلاین امام جعفر صادق (ع)فهرست تعبیر خواب امام جعفر صادق

روز day
روز

امام صادق عليه السلام مي فرمايد در خواب روز هر قدر روشن تر باشد بهتر است. بهترين روزها روز آدينه…

تعبیر خواب خمیر
خمیر

در خواب آرد و خمیر اهمیت فراوان دارد اما کم ارزش است. از امام صادق _ ع _ نقل است…

جادو magic
جادو

چنان چه در خواب جادو و جادوگر ببينيد با توجه به باور و ناباوري خودتان مي توانيد تعبير آن را…

جاز jazz
جاز

شنيدن صداي جاز چه ريتميک باشد و از شنيدن آن خوشمان بيايد و چه مصدع و ناخوشايند باشد لاف و…

ترس fear
ترس

ترس در خواب هاي ما شادي و خبر خوش است. اگر در خواب ترسيديد و يکه خورديد خوشحال مي شويد…

پیاز onions
پیاز

پياز اشتها انگيز است اما دهان را بدبو مي کند و تا چند ساعت بوي بد آن در دهان باقي…

پیراهن shirt
پیراهن

کوششي که ما براي حفظ حيثيت و آبروي خويش يه عمل مي آوريم در خواب هاي ما به صورت پيراهن…

بادام almonds
بادام

بادام ميوه اي بسيار مغذي و مقوي است که در دو نوع به بازار عرضه مي شود و مردم از…

1 4 5 6

تعبیر خواب بر اساس الفبا
اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا