مجله آلامتو

تعبیر خواب ی

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول یفهرست تعبیر خواب ی

یاسمین yasamin
یاسمین

ابن سيرين معتقد است که درخت ياسمين زني است که توانگر و بدخو و در عين حال خوب رو که…

یاقوت ruby
یاقوت

ديدن ياقوت در خواب به زن تعبير مي شود. ياقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زيبايي زني است که…

یخ ice
یخ

يخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود. مثلا در زمستان ديدن يخ…

یشم Jade
یشم

يشم، سنگي است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب مي شود مثل لعل، عقيق…

عروس bride
ینگه

اگر در خواب ببيند که ينگه عروس و داماد شده ايد، متاسفانه وضعيت خوشي در انتظار شما نيست. در اين…

چیتا cheetah
یوز

يوز، حيواني است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ . اين حيوان در خواب به دشن تعبير مي شود…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو