مجله آلامتو

تعبیر خواب پ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول پفهرست تعبیر خواب پ

پرده Curtain
پرده

معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولي ديدن پرده در خواب به طور مطلق نمي تواند بد باشد زيرا…

پرستو Swallow
پرستو

پرستو پيام آور بهار است و ديدن پرستو در خواب نويد و اميد و خوشدلي است و خواب ميمون و…

پرنده در خواب
پرنده

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی…

پرواز کردن dream-fly
پرواز

پرواز در خواب نيکو است مگر اين که مستقيم تا اعماق آسمان بالا برويد که ديگر زير پاي خود را…

پروانه butterfly
پروانه

پروانه یا شاپرک هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس…

فرشته angel
پری

به حرف ـ ف ـ تعبیر فرشتگان نگاه کنيد.

پریدن jump
پریدن

پريدن و جستن در خواب تعبير و تحول است در زندگي بيننده خواب. اگر در خواب ببينيم که جست و…

پست post
پست

پست و پاکت در خواب تعبير يکسان دارد و کلا خبر است و اميد. انتظاراتي که در بيداري داريم در…

1 2 3 4 5 7

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو