مجله آلامتو

تعبیر خواب ه

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول هفهرست تعبیر خواب ه

هلو peach
هلو

ديدن هلو در خواب، به خصوص اگر صورتي و رسيده باشد بسيار خوب و خوش يمن است. بقيه تعبير، مانند…

هیزم firewood
هیزم

دیدن هیزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است. هیزم یا هیمه را معبران نشان جنگ افروزی…

هدیه گرفتن
هدیه گرفتن

هدیه دادن و هدیه گرفتن در خواب به گفته معبرین اسلامی و غربی نیکوست. ابن سیرین بیان می‌کند اگر در…

هاون mortar
هاون

امروز هاون مرسوم و متداول نيست، فقط در برخي لابراتورهاي شيميايي نوعي هاون چيني يافت مي شود که در آن…

هندوانه watermelon
هندوانه

ديدن هندوانه در خواب بسيار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسيده باشد و شما از خوردن آن احساس…

هواپیما Airplane
هواپیما

تعبیر خواب سقوط هواپیما به زودی درج می شود.


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو