تعبیر خواب ل

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ل


ADS
ADS

فهرست تعبیر خواب ل

خنده بچه smiling-baby

لبخند

لطفاً به حرف خ و تعبیر خنده مراجعه کنید.

تعبیر خواب برهنه بودن Naked

لخت بودن

لطفا به حرف ب و تعبیر برهنگی مراجعه کنید.

تعبیر خواب لباس clothes

لباس

دیدن لباس در خواب بسیار رایج است و تقریباً هر فردی در خواب‌های خود لباس…

لاستیک Rubber

لاستیک

لاستيک غير از (تاير) اتومبيل است. البته تاير را هم از لاستيک درست مي کنند…

شقایق Papaver

لاله

لطفاً به حرف ش و تعبیر شقایق مراجعه کنید.

لامپ Electric_light

لامپ

ديدن لامپ در خواب تعابير خوب و گسترده اي دارد. اگر در خواب ببينيد لامپي…

لاک پشت sea_turtle

لاک پشت

لاک پشت زن يا مردي است پير و کهن سال. پر حوصله و بسيار موقر…

لب lip

لب

تعبیر خواب لب : لب بالائي انسان ساکن است و لب زيرين حرکت مي کند.…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو