تعبیر خواب ق

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ق


ADS
ADS

فهرست تعبیر خواب ق

دیدن قمری
قمری

دیدن قمری در خواب بد نیست اما صدایش را خوب ندانسته اند. قمری انسان غریب و مستمندی است که سر…

قرآن quran
قرآن

ديدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببينيد که قرآن تلاوت مي کنيد. معبران در مورد تلاوت قرآن…

قوری
قوری

قوری در خواب های ما زن یا مردی است حسابگر و دقیق که قدر مال خودش را می داند و…

قطار

قطار را در خواب اگر ببینید که می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدایی…

قبرستان Cemetery
قبرستان

تعبیر خواب قبر تعبیر خواب مرده برگرفته از کتاب کامل التعبیر نوشتۀ: حبیش تفلیسی به نقل از تعبیرستان ابن سیرین…

قیچی Scissors
قیچی

قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری…

قابلمه Pot
قابلمه

در اين جا منظور از قابلمه ديگي است کوچک و دردار که در آن چفت و بست دارد و بسته…

قارچ mushroom
قارچ

قارچ در خواب هاي ما خواسته و مالي است حرام که از طريق غير مشروع و ناپسند به دست ما…

1 2 3

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو