مجله آلامتو

تعبیر خواب ف

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ففهرست تعبیر خواب ف

فیل elephants
فیل

فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنایی های ما به…

فضله پرندگان
فضله

فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می نامندو تعبیر این دو در خواب متفاوت است. چنان چه در خواب…

فرار کردن
فرار کردن

تعابیری که معبرین کهن و اسلامی برای فرار کردن و گریختن بیان کرده‌اند نشانه رهایی و خلاصی از مشکلات و…

پارچه فاستونی Worsted
فاستونی

فاستوني از انواع پارچه کت و شلوار است. اين يک کلمه روسي است که به ايران آمده و در زبان…

فاضلاب Wastewater
فاضلاب

چنان چه در خواب ببينيد لوله فاضلاب دستشوئي شما گرفته و آب کثيف جمع شده و عفونت آن در فضاي…

فال horoscopes
فال

اگر در خواب ببينيد که کسي دارد براي شما فال مي گيرد به دوستي اعتماد مي کنيد که دروغ مي…

فانوس lantern
فانوس

اگر در خواب ببينيد جائي تاريک است و شما فانوسي در دست داريد خواب شما مي گويد اميدي در شما…

فتیله wick
فتیله

فتيله در خواب هاي ما کار هوشيارانه و مدبرانه اي است که مي کنيم و در مورد آن اميد ها…

1 2 3

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو