مجله آلامتو

تعبیر خواب ف

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول ففهرست تعبیر خواب ف

تعبیر فنر
فنر

فنر را در خواب نمی بینیم مگر در رابطه با یک ماشین یا دستگاه یا ساعت و هر چیز دیگری…

تعبیر فنجان
فنجان

فنجان سهم و بهره ما است. از نیک و بد، زشت و زیبا، تلخ و شیرین حوادثی که اتفاق می…

فروش sale
فروش

فروش اصولا در خواب های ما خوب نیست چون مفهوم آن این است که چیزی را از دست می دهیم…

تعبیر فندک
فندک

اگر در خواب ببینید که کسی فندک به شما هدیه داد امکاناتی در اختیارتان قرار می دهد که هم می…

فلفل Pepper
فلفل

ديدن فلفل در خواب خوب نيست. غم و رنج و تلخ کامي و شکست است. چه خشک باشد و چه…

فیل elephants
فیل

فیل حیوانی است که برای ما ایرانیان تقریبا ناشناخته است. بومی سرزمین ما نیست و بیشتر آشنایی های ما به…

فضله پرندگان
فضله

فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می نامندو تعبیر این دو در خواب متفاوت است. چنان چه در خواب…

فرار کردن
فرار کردن

تعابیری که معبرین کهن و اسلامی برای فرار کردن و گریختن بیان کرده‌اند نشانه رهایی و خلاصی از مشکلات و…

1 2 3

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو