مجله آلامتو

تعبیر خواب غ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول غفهرست تعبیر خواب غ

غذا
غذا

غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن…

غرق شدن Drown
غرق شدن

دیدن غرق شدن در خواب بسته به محل غرق شدن (دریا، دریاچه، استخر و…) تعابیری متفاوت به همراه دارد. همچنین…

غار cave
غار

ديدن غار در خواب خوب نيست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد…

غارت looting
غارت

اگر در خواب ببينيد کسي مال ديگري را غارت مي کند از نظر مالي دچار تشويش و اضطراب مي شويد.…

غبار Dusty-Table
غبار

غبار يا گرد را مال اندک و قليل تعبير کرده اند. عموما معتقدند که اگر در خواب شما گرد و…

غربال Sieve
غربال

معبران نوشته اند غربال خادم است ولي غربال در خواب هاي ما قدرت و تشخيص و تميز ماست و قضاوتي…

غزال gazelle
غزال

غزال همان تعبير آهو را دارد و غزال زني است خوش خرام و زيبا و رمنده اگر به چنگ بيفتد…

غسل ghusl
غسل

غسل به معني شستن است که در فارسي با دو فعل معين به کار مي رود. غسل کردن به معني…

1 2

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو