تعبیر خواب س

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول س


ADS
ADS

فهرست تعبیر خواب س

تعبیر خواب سوختگی و آتش
سوختن

سوختگی در خواب های ما میتواند تعابیر مختلفی داشته باشد و فعل سوختن را به شرایط متفاوتی مربوط سازد در…

سنجد در خواب
سنجد

سنجد در خواب های ما اشاره به مال و خواسته ای است کم بها اما مفید فایده که با رنج…

گل سنبل
سنبل

دیدن سنبل در خواب میمنت و نکویی دارد به خصوص اگر نهال آن به گل نشسته و گلی تازه و…

ساق Shin
ساق

از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که ( ساق در خواب عمر است) یا مردان را زن است…

سرماخوردگی common-cold
سرماخوردگی

دیدن سرماخوردگی در خواب در ابتدا می‌تواند بیشتر توسط افرادی که خود سرما خورده‌اند دیده شود که این خواب تعبیری…

سرفه کردن cough
سرفه کردن

سرفه کردن در خواب تعبیر متفاوتی با عطسه زدن دارد پس با ما همراه شوید تا تعبیر خواب سرفه را…

سقط جنین abortion
سقط جنین

تعبیر خواب سقط جنین اگر زنی خواب ببیند او را وادار به سقط می كنند ، علامت آن است كه…

رویا dream
سینه

لطفاً به حرف پ و تعبیر پستان مراجعه کنید.

1 2 3 5

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو