مجله آلامتو

تعبیر خواب ر

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول رفهرست تعبیر خواب ر

راکون raccoon
راکون

تعبیر خواب رکون به زودی اضافه میگردد.

شال روسری Scarf
روسری

لطفا به حرف ش و تعبیر شال مراجعه کنید.

رادار Radar
رادار

ديدن رادار در خواب هيچ تعبير خاصي نمي تواند داشته باشد مگر اين که بگوييم واکنش تمينات فوق العاده ما…

رادیو radio
رادیو

راديو دوستي است که فقط حرف مي زند ولي گوش شنوا ندارد. نصيحت مي کند اما هيچ استدلالي را نمي…

رازیانه Fennel_flower
رازیانه

رازيانه گياهي است دارويي که در قديم مصرف درماني گسترده اي داشت ولي امروز کمتر کسي حتي به شکل آن…

راسو Weasel
راسو

راسو از پستانداران جونده صحرايي است که از موش بزرگتر و از خرگوش کوچکتر است. ديدن راسو در خواب رو…

ران thigh
ران

ران دارايي و مال و چيزهايي است که بر آن متکي هستيد يا طي ساليان گرد آورده ايد. حتي نام…

جاده road
راه

لطفا به حرف ج مراجعه کرده و به تعبیر جاده نگاه کنيد.


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو